Interpellatie Bartenburg groeit uit naar zes fracties.

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-04-2013 | Gewijzigd op: 22-04-2013
Al zes fractie, eerste drie, gaan in de raadsvergadering van 23 april 2013 wethouder Ruud Schouten aan de tand voelen over het beleid achter de Bartenbrug. Aanleiding is het rapport 'Projectevaluatie Bartenbrug', waarvan de zes* 'enorm geschrokken en verbijsterd zijn'. 

Wethouder Ruud Schouten moet  woensdag 23 april 2013 verantwoording afleggen over de Bartenbrug.

foto © paul kriele, 17 april 2013. 

De conclusies uit dat rapport zijn aanleiding tot de volgende vragen:
1. Terwijl er een ernstig conflict was met de aannemer is op 5 juni 2012 de brug gesloopt. Wie heeft hiertoe de opdracht gegeven?
2. Met de nieuwe aanbesteding blijkt dat het oorspronkelijk begrote bedrag met 2,5 miljoen overschreden wordt. Bij wie wordt de rekening neergelegd en wat gaan de inwoners van onze stad hiervan merken?
3. Hoe kijkt de wethouder terug op dit hele proces en de rol van het college hierin?
4. Hoe beoordeelt u de actieve informatievoorziening van het college richting raad?
5. Neemt de wethouder verantwoordelijkheid voor de opeenstapeling van fouten, die mede onder bewind van zijn voorganger, zijn gemaakt?
6. Welke consequenties verbindt de wethouder hieraan?

*De interpellatie is aangevraagd door :
Socialistische Partij: Patty Hamerslag
D66: Mattijs van Miltenburg
De Bossche Groenen: Harald van Opdam
Bosch Belang: Paul van der Krabben
Leefbaar S&R: Paul Kagie
Stadspartij Knillis: Jolanda Lensen

Bouw Bartenbrug start in mei Gemeente begint rechtszaak  zie 17 april 2013.