D66 en CDA komen op voor de ondernemers

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-01-2014 Twee partijen in de gemeenteraad pleiten voor, resp. ruimere mogelijkheden in de branche van ondernemers, en pleiten tegen lastenverzwaring voor ondernemers.

....

Het CDA ziet steeds meer ondernemers die zoeken naar vernieuwende concepten en ruimere toepassingen van hun detailhandel. Het CDA vraagt het stadsbestuur om horeca en detailhandel te laten samen gaan in één ondernemersconcept. 'Maar de gemeentelijke regelgeving weerhoudt dat,' aldus Marianne van der Sloot in een brief aan B&W [30 januari 2014].
'Ondernemers moeten ook echt kunnen ondernemen en een concept dat horeca en detaihandel combineert, hoort daarbij.' Daarom vraagt Van der Sloot of de regelgeving verbreedt kan worden.
 

D66 tegen lastenverzwaring ondernemers


D66 is tegen het plan de lasten voor ondernemers in de Bossche binnenstad te verhogen.
De fractie reageert op het voornemen van B&W om reclamebelasting voor ondernemers te gaan invoeren, waardoor er
€ 300.000 de gemeentekas binnen stroomt. Die reclamebelasting is bedoeld om daarmee extra kosten, zoals stadsverlichting en gezamenlijke pr, te kunnen bekostigen. 

Het plan komt voort uit de Stichting Ondernemersfonds ’s-Hertogenbosch [Hartje Den Bosch en de horeca, afdeling Den Bosch]. Maar het is in feite een verkapte belastingaanslag. D66 betwijfelt of er draagvlak voor een Ondernemersfonds is.

Het voorstel komt in februari in de raad. Op 10 februari is het een agendapunt van de raadscommissie FES.