Drie fracties -nog- bezorgd over senioren in verzorgingshuizen

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-03-2014  Drie fracties uit de oppositie zijn nog steeds bezorgd over senioren met een ZZP 1-4 indicatie die in een verzorgingshuis verblijven. Dat zijn er momenteel circa 330 mensen. Deze bewoners, die dus al in een verzorgingstehuis wonen, behouden het recht op verblijf, volgens de beantwoording van het Collegeg van B&W op eerdere vragen.
Maar omdat wonen en zorg gescheiden worden, zijn Leefbaar Knillis en Bosch Belang niet gerust op de beantwoording van die vragen.
.......
Daarom schreef  raadslid Jolanda Lensen- van de Wildenberg opnieuw een brief aan B&W met: 
• Verandert er materieel iets voor deze bewoners?
• Zijn de zorgorganisaties die in ‘s-Hertogenbosch een of meer instellingen/locaties hebben (de zorgaanbieders) in staat dit organisatorisch en financieel-economisch af te dekken?