'De Vlindertuin' nieuwe naam voor BBS op Meerendonk

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-05-2011 | Gewijzigd op: 20-05-2011
Op dinsdagavond 17 mei 2011 werd door de peuters en kinderen van de BBS-Zuid 'De Cirkel' in een circustent op de Pettelaarse Schans de nieuwe naam voor de toekomstige BBS op de Meerendonk onthuld. Die school of liever het nieuwe Kindcentrum [KC]  bevat alle groepen vanaf  2 jaar. Deze zomer start op de bouwlocatie 'De Meerendonk' de peuterspeelzaal kinder/verblijf/opvang [vanaf 0 jaar], BSO en de basisschool voorlopig voor de groepen 1 en 2. In het schooljaar 2013-2014 volgen de overigen groepen, zoals de groepen 3  t/m 8, de buitenschoolse opvang en het infopunt.

Dat vertelde Jack van den Dungen locatiemanager van de nieuwe basisschool in Zuid/Meerendonk, nadat Arnold Reijnen*, die 10 jaar directeur is geweest van de Brede Bossche School, afscheid had genomen en het stokje overdroeg aan Jacques van de Dungen. 

*Reijens afscheid valt samen met het 10-jarig jubileum van de BBS. Reijnen, voormalig directeur van 'De Bartjes', zette in 1992 met collega Rob de Bruijn van de Hambakenschool, en Divers-welzijnswerker Piet Seelen de 'wijkschool' op, waaruit later de Brede Bossche School [o.a.De Graaf] is ontstaan. Maar de eerste BBS staat in de Hambaken. Later kwamen daar  in Haren Donk en Reit en de Aawijk, Boschveld, Kruiskamp en Gestelsebuurt bij.
10 jaar BBS
In de reeks van bezoeken aan alle 7 Brede Bossche Scholen  stond de circustent voor de Haren, Donk De Reit ook al op 16 mei 2011 bij de Ploossche Hof en doet later deze week ook de andere locaties aan.

-Boven: Onder leiding van de nieuwe BBS-directeur Jacques van den Dungen, die er de discipline inhield, kwamen de letters omhoog waarop -samengesteld- 'De Vlindertuin' te lezen stond.
Links: De artiesten van De Cirkel, allen in het groen gekleed,  vormden zich als een rups die zich ontpopte tot de nieuweschoolnaam voor het Kindcentrum op de in aanbouw zijnde de Meerendonk.

In een bomvolle [stoelen moesten worden aangesleept] circustent  voerden tientallen peuters en kinderen van De Cirkel uiteenlopende circusacts op. Dat ging van een zeehondengroep en ringspringen [door de allerjongsten] tot en met acrobatiek en jongleren, gewichtheffen door de 'sterkste mannen'  van groep 3 en 4 en acrobatiek en jongleren door  de groepen 7 en 8 . De acts waren 's middags nog met de schoolleiding ingeoefend.

Op het eind onthulden de in het groen gekleede peuters en kinderen, als een zich ontpoppende rups, de nieuwe naam van het KindCentrum.  Uit zelfgemaakte kleurvellen kwam de letters 'De Vlindertuin'te voorschijn. Het vormde de finale van een erg wisselend en vermakelijk 'circusgala'.
Het groen zo lichtte directeur Jacues van de Dungen na afloop toe, duidt op de elementen 'natuur en milieu' dat het nieuwe Kindcentrum wil uitdragen.

-Boven: De zeehondengroep van 1 en 2.
- Links: de nieuwe BBS-directeur Jack van den Dungen, die als een volleerd spreekstalmeester de circusacts aan elkaar praatte. Van den Dungen is de nieuwe locatiemanager van de BBS, die in de plaats komt van de Cirkel-Zuid.

foto's © paul kriele, 17 mei 2011.
Groep 7 en 8 waagden zich aan de wat moeilijker circusoptredens. De onderste groepen deden een windspel na met een rijkelijk gekleurde ronde vlag.


Om de onderdelen soepel in elkaar over te laten gaan, trad tussendoor af en toe een clown op. De leeuwentemgroep door groep 1en 2 olv een echte leeuwentemster.
Boven: Voor de allerkleinste peuterspeelzaalkinderen een ringspringact.
-Links: Arnold Reijnen [r.] draagt - na tien jaar als directeur BBS -het stokje over aan Jack van den Dungen.

foto's © paul kriele, 17 mei 2011.

Acrobatiek, jongleren e nmagische stokken door de groepen 4 en 5 en 7 en 8.

Circustalent bij de jeugd van de Cirkel.
Diverse vormen van acrobatiek en jongleren met hoepels en ballen en met magische stokken. Door de groepen 4 en 5 en 7 en
8.

foto's © paul kriele, 17 mei 2011.


Terug naar boven