Kameleon-West op De Vliert start half augustus

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-08-2013 | Gewijzigd op: 05-08-2013
In de zomervakantie van 2013 zijn een twintigtal leerkrachten, voornamelijk vrouwen bezig met het inruimen van de nieuwe  basisschool Kamelon-West. Die staat op de locatie mgr. Bluyssenschool, vroeger de mgr. Zwijsen en Canisiusschool  op het einde van de AntoonDerkinderenlaan op de Vliert.
De school werd gebouwd iov de overkoepelende organisatie van katholieke basisscholen  in de stad Signum.

Het front van de Kamelon aan de zijde Leonardus van Veghelstraat. foto´s © paul kriele, 5 augustus  2013.

Het complex, dat ook kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang omvat, bestaat uit een schoolgebouw in de stijl van de jaren 30, een riante  speelplaats met speeltoestellen [in aanleg] en een gymzaal. De school, die nu 16 lokalen telt, was tijdelijk gehuisvest in keten in de Baden Powellstraat.

De leerkrachten begonnen maandagmorgen 5 augustus met de inrichting van de lokalen. Hun inzet startte al vanaf de eerste dag van de zomervakantie, maar wel op vrijwillige basis, zegt de een. Een ander roept: '.. omdat het moet ..'.
Intussen zijn bouwvakkers nog bezig met de bestrating van het schoolplein waarin in gemetselde vakken in de vorm van een Kameleon, speeltoestellen worden opgesteld .

Aannemersbedrijf Drijvers is de bouwer, het straat/ en metselwerk van Schuurmans en de elektro van Van Santvoort.

De gymzaal.
foto´s © paul kriele, 5 augustus 2013.
Speelplaats met vakken voor speeltoestellen.

De officiële opening van de school is nog niet vastgesteld, maar het schooljaar 2013/2014 begint in ieder geval op 12 augustus 2013.
Een redactie olv Frits Buijs [ook leerkracht] is bezig een boekje over de Kameleon en diens voorgangers samen te stellen.

zie ook artikel Basisschool De Vliert ligt plat dd. 24 februari 2012.

Terug naar boven