Openingen BBS-scholen in feestweek Kruiskamp/Schutskamp

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-09-2013 | Gewijzigd op: 25-09-2013
Voor de wijken de Kruiskamp en de Schutskamp is het deze week een feestweek. Vorige week gingen al onofficieel de twee gecombineerde basisscholen open: Vreedzame School en  de Groene BBS aan de Olieslagerstraat en de Churchilllaan. Schrijver Paul van Loon was toen al te gast. Vandaag woensdag 25 september 2013 gebeurt dat officieel  door wethouder Jeroen Weyers. grote, nieuwe school rijker: Brede Bossche School Kruiskamp. Ook gaat vandaag het nieuwe jongerenactiviteitencentrum aan de Kooikersweg open.
Ook op de feestelijke agenda staat voor zaterdagmiddag 28 september 2013 de jubileumbijeenkomst in het 40-jarige Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel.

Jan Olieslagerstraat: De Mozaïek  en de..

foto's © paul kriele, 24 september 2013.
Paus Johannes school vormen tezamen de Vreedzame school aan de Jan Olieslagerstraat.
 

De nieuw gebouwde scholen zijn een samegaan van de Paus Johannes en Mozaïek en van Nour en de Kruisboeilijn.
Tezamen maken ze ruim 650 leerlingen uit. Naast een onderwijsfunctie heeft de Kruiskampschool ook peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, en later volgt nog een kinderdagverblijf.

   
Churcilllaan:  De Kruisboeilijn en  ...  de Nour vormen tezamen de Groene BBS.

foto's © paul kriele, 24 september 2013.

De locaties van BBS De Kruiskamp zijn gevestigd aan de Jan Olieslagersstraat en de Churchilllaan.
Met een open dag op het wijkplein en een Kunst-en looproute worden de heuglijke feiten gevierd  [zaterdag 28 september 2013]
Terug naar boven