1 aprilgrap van De Kikvorschen /reactie voorzitter: geen grap

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-03-2021 | Gewijzigd op: 31-03-2021
Met onderstaand bericht meldt de hoffanfare De Kikvorschen een 'revolutionair aanpassing'.
Voorzitter Bertie van den Heuvel reageerde al per omgaande: 'Het is geen grap..'

De Kikvorschen transformeert tot een genderneutrale vereniging. Een revolutionaire stap voor Komische Folkloristische Fanfare De Kikvorschen, die in 1927 werd opgericht en sinds 1930 hofkapel is van de dynastie der Amadeiro’s.
Met ingang van het carnavalsseizoen 2022 - 2023 kunnen ook vrouwen volwaardig lid kunnen worden van het legendarische Bossche muziekgezelschap waar Oeteldonk de rood-wit-gele draad vormt. Naast de Kikvorschvrouwen, de Bellefleuren en diverse vrouwelijke Dassendragers treden vrouwen nu ook daadwerkelijk toe tot de Oeteldonkse hofkapel.
Voorzitter Bertie van den Heuvel: “De reden voor deze ommezwaai is tweeledig. In de hedendaagse maatschappij moeten de verschillen tussen man en vrouw zoveel mogelijk op sommige terreinen worden weggenomen. Wij zijn als Kikvorschen de eersten die dat volmondig onderschrijven al kan dat natuurlijk lang niet altijd van de ene op de andere dag. De transformatie naar een genderneutrale vereniging past naadloos in die gedachte. Bovendien, met het oog op het teruglopende ledental van ons toch wel enigszins belegen clubke, garandeert de aanvulling met vrouwen dat we ook de komende 99 jaar met een volwaardig muzikaal gezelschap overal in en rond Oeteldonk zijn vertegenwoordigd.'

Daarmee bevestigt de fanfare - die een publiekelijk carnaval dit jaar jheeft moeten missen- nog eens, dat zij een komische club van muzikanten is.