Boek over leven en werk van Hakkie van Rosmalen

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-05-2009 | Gewijzigd op: 16-03-2019
Donderdagavond 28 mei 2009 werd aan emeritus-bisschop Jan Bluyssen het eerste exemplaar overhandigd van 'Hakkie van Rosmalen, een gedreven kunstenaar 1923-2001'.
Het boek, waaraan drie jaar is gewerkt, is dan wel geen biografie van deze gedreven, levenslustige  en onafhankelijke Bosschenaar, maar het bevat alle werken van de in Den Bosch geboren [11 april 1923 + 20 mei 2001] kunstenaar die aanvankelijk voor priester studeerde.
Korte levensbeschrijving **
 
Toon Rabou studiegenoot - op het klein seminarie - van mgr. Jan Bluyssen en Hakkie van Rosmalen. Middenin Ria van Rosmalen. De kleinkinderen van Hakkie en Ria, zonen en dochters vanJaap, vlnr Djavy, Frank, Nikki en Evy.
foto's © paul kriele, 28 mei 2009.
De grote sponsor Jac Stienstra met echtgenote  Lija Schuttelaar en rechts Bas van Rosmalen. Medesamensteller [beeldmatieriaal Stadsarchief] Jac Biemans  ging dieper in op het leven, het karakter en het werk van Hakkie van Rosmalen.
foto's © paul kriele, 28 mei 2009.

mgr. Jan Bluyssen  ging terug naar de semenarietijd waar ze les kregen van de bezeten leraar  pastoor Prinsen. Door deze  populaire docent werd Hakkie gestimuleerd in zijn creativiteit.  Prinsen liet de jongens ontwikkelen in die vakken waarin ze uitblonken, aldus Bluyssen.
De monseigneur, die  een beetje moeilijk ter been was, zag Hakkie als een begenadigd man, een talent die de manieren zocht om uiting te geven aan het leven en de uitingen van de mensen.
Bluyssen:'Ik hoop dat het werk van Hakkie een verdere verspreiding mag vinden Het boek is een lust voor het oog om te kijken wat deze man zo al heeft gemaakt. Hakkie was iemand die heel verschillende onderwerpen koos, en duidelijk gedreven was door wat hem zelf getroffen had.'

Jac Stienstra gaf in een bondige en humorvolle speech iedereen de eer het boek vanavond nog aan te schaffen, want '....daarmee kan men de economie redden en de werkloosheid terugdringen,' aldus Stienstra die om zijn grote steun alom geroemd en gewaardeerd werd.
 
Hierboven: de toespraak van mgr. Jan Bluyssen en de aanbieding door Jac Stienstra van het 'eerste boek' aan de monseigneur.
Rechts: Ria van Rosmalen bood na een speech vol herinneringen en bedankjes aan auteur Theo Hoogbergen haar 'eerste exemplaar' van het rijk geïllustreerde boek  aan
.
Ria bedankte ook fotograaf Marc Bolsius, voor haar 'de beste fotograaf van Den Bosch', die alle werken van Hakkie  op de plaat heeft vastgelegd.

foto's © paul kriele, 28 mei 2009.

Uitgever Thijs Uijthoven van de Zaltbommelse Uitgeverij Apriles roemde de medewerking en inbreng van  resp. Jac Biemans [beeldmateriaal Stadsarchief], de vormgeefster Veronica Dénis,  Rick Vercauteren [mede-beeldredacteur],, voormalig conservator van het Noordbrabants Museum en de [hoofd-] auteur Theo Hoogbergen, die met mgr. Bluyssen [voorwoord] en Fons Duchateau [carnavalsartikel: 'Lamaortoeten'] de redactie vormden.
Uiteraard werd ook -de stille kracht- Jac Stienstra meegenomen in Uijthovens dankwoord. Maar ook noemde de uitgever  de Paul de Gruyterstichting, het Prins Bernhard cultuurfonds en de Stichting Leyefonds.
 

Bovenaan: de zaal van de Nederlands Hervormde Kerk, waar de boekpresentatie plaats vond tijdens de toespraak van  Thijs Uijthoven van Uitgeverij Apriles.
Hierboven: Vormgeefster Veronica Dénis-van Sleeuwen en haar echtgenoot.  Hierboven rechts: de jeugd nog een keer maar dan driftig lezend en kijkend in het druk-verse boek over opa Hakkie
.
foto's © paul kriele, 28 mei 2009.
------------------------------------
*Korte levensbeschrijving van Harrie, genoemd Hakkie, omdat hij als kind de 'r' niet kon uitspreken, een spraakgebrek  waaraan zijn ouders verder geen aandacht schonken.
-Hakkie van Rosmalen werd op 11 april 1923 geboren met de doopnamen Henricus Josephus Maria.
-Zijn ouders waren Jan en Maria van Rosmalen-Gielen.
-Hakkie bezocht de lagere school maar lag in1931 een jaar lang in het Groot Ziekengasthuis.
-Van 1936 -1942 volgde hij een gymnasiumstudie aan het klein-seminarie Beekvliet in St. Michielsgestel, tegelijk met Toon Rabou en de jongerejaars Jan Bluyssen, die beiden ook aanwezig waren bij de boekpresentatie op 28 mei 2009 in de Nederlands Hervormde Kerk in Den Bosch.
Hakkie tekende en schilderde al als jongeling en meer nog als student op Beekvliet.
jubilea seminarie
-1942-1946 werd hij zonder examen toegelaten tot de Rijksacademie  in Amsterdam, waar hij, na een onderbreking door de oorlog, in 1948 eindexamen deed.
-In 1959 heeft Hakkie Ria Jansen ontmoet met wie hij op 28 december 1960 huwde. Het echtpaar kreeg twee zonen, Bas [*1962] en Jaap[*1965].
-Hakkie van Rosmalen overlijdt in eigen huis op Koningsweg 7 op 20 mei 2001.

Terug naar boven