Recensie boek bij 100 jaar Bosch' Muziekkorps

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-09-2009 | Gewijzigd op: 11-10-2009


Het vaandel  van het 's-Hertogenbosch Muziekkorps dat in 1984 werd vernieuwd.
Rechts de omslag van het jubileumboek.
----------------------------------------------------------
Het 's-Hertogenbosch Muziekkorps viert op zondag 4 oktober 2009/vanaf 13.00 uur in De Lachende Vis [Oud Empel] zijn 100 jarig bestaan. Vooral oud leden en familieleden van de "Bossche Harmonie" zijn  op dat festijn van harte welkom, maar iedereen is op dit eeuwfeest uitgenodigd. 

Het boek 's-Hertogenbosch Muziekkorps honderd jaar wordt in eigen beheer uitgegeven met een redactie bestaande uit de leden Rien van Beusichem en drs. René Bouman. Het fotomateriaal komt uit eigen archief.

Op die zondag de 4e oktober wordt het jubileumboek "Een Eeuw Bossche Herrie" in de Lachende Vis in Empel gepresenteerd. In het rijk geillustreerd boek zijn de namen van bijna 700 [oud-] leden opgenomen. 

Het jubileumboek is te verkrijgen door vóór  ! 4 oktober 2009  € 14,95 over te maken op  596631731 t.n.v. penningmeester HMK, t.b.v. jubileumboek. Erna kost het 5 euro meer.

Korte  recensie

Het handzame, ruim 20 pagina's dikke herdenkingsboek is een aaneenschakeling van hoogtepunten en dieptepunten van deze Bossche muziekvereniging samengesteld door Rien van Beusichem afgestudeerd in de Muziekwetenschappen[m.n. schutterijen] en dé Bossche muziekkenner bij uitstek René Bouman, die o.a. en  - eveneens- musicologie studeerde en eerder auteur was van 'Thema vol variaties'.
Aan hun product is veel archiefonderzoek en zijn tal van interviews voorafgegaan.

Het in zwart /wit gedrukte boek, dat de aanloop naar het Bossche Muziekleven rond 1900 nog eens vastlegt, begint met vele historische wapenfeiten, tal van buitenlandse reizen, die door het gehele verhaal heen lopen en oud radio-optredens.

Op het eind is met veel moeite en tijdsbesteding een zo volledig mogelijke lijst van [oud-]medewerk[st]ers opgenomen beginnend met de oprichters Frans van Esch, Karel van Rijswijk en Guus Zaunbrecher, die mogelijk hun muziekbeoefeneing bij de congregatie van St. Pieter [St.Gregorius] zijn begonnen. Maar of het honderdjarige Muziekkorps daaruit is ontstaan, is niet helemaal zeker, aldus de auteurs.
Wel staat vast dat oorspronkelijk het HMK een stichting was, maar vanaf 1947 om belasting technische redenen een vereniging werd met een gekozen bestuur en zelfs een hoofdbestuur, waarin de -toenmalige- mecenas Frits Weck jr. enige tijd [1963-1973 als beschermheer functioneerde.
Vele hoogtepunten komen voorbij, maar ook dienptepunten door bestuurlijke intriges, een wisselend ledenbestand, vergrijzing en gebrek aan opleiding, waardoor partituurkeuzes vaak moeilijk en de uitvoeringen simplistisch werden.

De auteurs eindigen mede met het advies om '..een doortimmerd beleidsplan op te stellen dat zijn vruchten kan afwerpen, waardoor de zon voor het HMK zal blijven schijnen'.

Terug naar boven