Concert en boek rond 100 jaar Van Balkoms als beiaardier

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-05-2015 | Gewijzigd op: 29-05-2015
In de jaarlijkse beiaardweek en bij gelegenheid van het feit dat de Bossche beiaards een eeuw lang bespeeld worden door leden van de  familie Van Balkom was er donderdagavond 18 mei 2015 een ceremoniële bijeenkomst in het  Jheronimus Bosch Art Center. Daar werd naast een concert ook het eerste exemplaar aangeboden van het door Cees  Slegers geschreven boek 'Van Balkom Beiaardiers'.  Mevrouw Trees van Balkom-van Mackelenbergh, de dochter van de eerste van Balkom-beiaardier, Toon van Balkom, de echtgenote van Sjef van Balkom en de moeder van de huidige beiaardier Joost van Balkom, mocht het eerste exemplaar van het gedenkboek uit handen van wethouder Huib van Olden in ontvangst nemen.  

Jheronimus BoschArt Center
-Links: De aanbieding van het boek 'Van Balkom Beiaardiers  1915-2015' aan mevrouw Trees van Balkom-Van Mackelenbergh door wethouder Huib van Olden. Links de echtgenote Christine van Joost van Balkom.
-Links onder: Beiaardier Joost van Balkom, de derde uit de generatie Van Balkoms.
-Onder: De auteur van het boek Cees Slegers en de voorzitter van de Bossche Beiaardstichting Annemarie Jochems.


foto's © paul kriele, 28 mei 2015.

De avond was -met een beperkt aantal genodigden -begonnen met  een concert op de Sint Jansbeiaard door Joost van Balkom dat via een straalverbinding in de kerkzaal te beluisteren was. Joost van Balkom speelde o.a. werken van Jef Denyn, de voorganger van Toon van Balkom en daarna de 2e sonatine gecomponeerd door zijn vader Sjef van Balkom. Joost besloot met 'Bereshith', een eigen compositie van 2004 dat bij gelegenheid van het November Music festival was gecomponeerd.
In het tweede deel waren de leden van Fanfare 'Bereden Wapens' uit Breda te gast. Zij openden met 'Fantasie over liederen van Valerius'
Het muziekensemble stond onder leiding van Rob Kerkdijk en als solist zat Paul Maassen op de rijdende beiaard.   

 Links: Leden van de Fanfare Bereden Wapens
uit Breda
Rechts: Paul Maassen.


-Rechts:  Het bestuur van de Bossche Beiaardstiching links o.a. John Vermulst en rechts Frans Peters, die een groot aandeel hadden in de totstandkoming van het herdenkingsboek' Van Balkom Beiaardiers'.
De overige bestuursleden voorzitter Annemarie Jochems[2e vr.], Kyra Couvée-van deZee [3e v.l.] Kim van Leeuwen-Stijn, Wim Jansen en Arie van Olst.  

foto's © paul kriele, 28 mei 2015.

Als entre act bood wethouder Huib van Olden aan mevrouw Van Balkom-Van Mackelenberg het eerste exemplaar van het boek 'Van Balkom Beiaardiers 1915-2015' aan. Maar dat gebeurde niet nadat de auteur aan wethouder Huib van Olden het advies had gegeven 'zuinig te zijn op het Stadsarchief en haar medwerkers. Het is de schatkamer van onze stad. Houdt die zuinigheid ook vol waar het archief ook naar toe gaat..', sprak Slegers, die nog een anekdote vetelde over een zeer bereidwillige archiefmedwerkster. 'In welk archief vind je nog zo iemand?', zei de auteur, die een breed bronnenonderzoek had gedaan.
Omslag van het gedenkboek
'Van Balkom Beiaardiers 1915-2015'
vooraan Toon en daarachter diens zoon Sjef van Balkom.

Dank aan de vrijwilligers
Joost van Balkom sprak in zijn dankwoord specifiek in de richting van de vrijwilligers.' Ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar het zijn er zowel in de organisatie van de Beiaardweek, in ons bestuur van de stichting en bij alle bijkomende activiteiten zeer velen. Dank aan hen!,' aldus Joost van Balkom.

Zie ook de site  Bossche beiaard

Terug naar boven