Jeugd van Het Bossche Broek hebben uniek aandeel in Beiaardweek

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-05-2016 | Gewijzigd op: 15-07-2016
Met de aanbieding van het lespakket 'Hemelse tonen' kregen de leerlingen van Het Bossche Broek vrijdagavond 27 mei 2016 in de Toonzaal de primeur van de Beiaardweek 2016. Wethouder Van Olden bood het pakket aan aan Marie Noël den Otter van basisschool Het Bossche Broek.

Wethouder Huib van Olden sprak in zijn welkom lovende woorden over de drie generaties Van Balkom die de beide Bossche beiaards [stadhuis en St. Jan] al meer dan een eeuw bespelen. Van Olden wees alvast op het lespakket dat hij later die avond zou overhandigen. Daarop inhakend zei de wethouder dat.. 'zoals de generaties Van Balkom muziek beoefenen en instrumenten bespelen, wij die traditie in muziek maken ook graag willen doorgeven aan nieuwe Bossche generaties. Vandaar dat we dit pakket aanbieden, maar ook graag willen verkopen aan andere Bossche scholen.'

Zie ook artikel van 23 mei 2016 'Leerlingen Het Bossche Broek hebben primeur in Beiaardweek [inkl.  programma beiaardweek].

-Links: Aanbieding van het lespakket 'Hemelse Tonen'
door wethouder Huib van Olden
aan Marie Noel den Otter van het Bossche Broek.
-Rechts: Jeugd en ouders bij het optreden van o.a. leerlingen van Het Bossche Broek en het
leerorkest van de Bossche Muziekschoolbeiaadier
Joost van Balkom  en een combo
bestaand uit docenten van de Regionale Muziekschool
.
.
foto's © paul kriele, 27 mei 2016.

Optredens van [een mix van jaargangen van] leerlingen van Het Bossche Broek, van het  Leerorkest van de Regionale Muziekschool, van een combo van docenten van de Regionale Muziekschool en van beiaardier Joost van Balkom op de rijdende beiaard.

Beiaardier Joost van Balkom [aan de rijdende beiaard] begeleidt het combo van docenten van de Regionale Muziekschool onder meer bij het openingsnummer van de avond in  de Toonzaal.


   
-Boven: De avond in de Toonzaal begon met een uitvoering door leerlingen van Het Bossche Broek met het combo en Joost van Balkom op de rijdende beiaard: het nummer waar de zaal ook een actikef aandeel in had.. heette  'Vader Jacob'.
Links docente Annemien den Dool.
-Rechts deLeerlingen aan de speciaal door hen gemaakte  instrumenten;  speeldoosjes en een rij met deels water gevulde flessen.
 
   -Links: Bij dit nummer 'Hip hop melodie' gaf docente Annemien den Dool een toelichting.
'Muziek maken dat is als docente ook nadenken wat je kiest. Ik ben al 43 en zou daar op mijn manier over denken. Maar je dient rekening te houden met de tijd waarin de jeugd leeft.
De keuze is afhankelijk of het past in deze tijd. Ik ben opgegroeid zonder kleuren- tvc etc, laat staan met een mobieltje..'.

Daarop haakte Joost van Balkom in met zijn uitleg: Kort gezegd Muziek maken is ook programmeren.'Dat verwees naar een volgend nummer:  Hip hop melodie waaraan  mobieltjes te pas kwamen. 

Enkele leerlingen van Het Bossche Broek kregen een mobieltje in hun hand waarmee ze het nummer GSM-s met rapper, ondersteunden.

foto's © paul kriele, 27 mei 2016.
Joost van Balkom kondigde songs aan met klokken erin.

Deze leerlinge- middenin van het Pierson College- en de twee buitenste van het Ashram College uit Alphen aan de Rijn  zongen het lied Clocks [van Coldplay].  Eva Benschop, Imme Elzxinga en Moos Kalkdijk.
 

Het leerorkest van de   Muziekschool in Rosmalen
olv docente Magda Marte [gitaar] voerden 'Het beiaardlied' [Rubens cantate] uit en
vervolgens 'Das Klingelt so herlich'[W.A.Mozart].
 foto's © paul kriele, 27 mei 2016
   
De enige soliste op deze avond was Keetje van Nispen tot Pannerden van de basisschool 't Ven in Rosmalen.Keetje zong  'De tijd tikt zo graag voorbij.. zullen we een sneeuwpop maken'. Docente van Keetje,  Wil van Hazendonk, begeleidde haar op de piano. Tot slot was er het handje klaplied 'Grote klokken zeggen' door het combo en leerlingen van Het Bossche Broek en de rijdende beiaard.Voor de docente Annemien den Dool,
die de leerlingen dirigeerde en instrueerde en de zaal enthousiasmeerde, was er een boeket
bloemen als dank aangeboden door de voorzitter
van de stichting Beiaardweek Annemie Jochems
.

foto © paul kriele, 27 mei 2016.
 zie ook www.beiaardonline.nl

Terug naar boven