25-jarige Bossche Beiaardstichting zoekt naar verjonging en donateurs

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-04-2017 | Gewijzigd op: 21-04-2017

Met een feestelijke bijeenkomst in het St.Jansmuseum de Bouwloods werd vrijdagmiddag 21 april 2017 het feit gevierd dat 25 jaar geleden de stichting Bossche Beiaard werd opgericht. Op die bewuste datum - 15 april 1992-  ging de Beiaardcommissie over in de Bossche  Beiaardstichting. 
In die bijeenkomst waar het bestuur olv voorzitter Jos Clerx en leden van de Vrienden van de Bossche Beiaard bijeen kwamen, werd bij drie aspecten stil gestaan: in één zin: de overleving,  de noodzakelijk fondsenwerving en de vergrijzing die de stichting boven het hoofd hangt. Maar ook kwam de komende beiaardweek in beeld. 

'Bij de jeugd heerst nagenoeg weinig animo voor  de Bejaardstichting, laat staan het beiaardspel. Dat staat voor hen veel  te ver weg, aldus Joost van Balkom. Onze doelstelling is zoveel mogelijk mensen wijzen op de rijkdom van de beiaard. De Sint Jan heeft een internationale reputatie,  die rijkt tot ver over de landsgrenzen.’

Voorzitter van de Bossche Beiaardstichting Jos Clerx.
.................................................................

Maar er is verjonging nodig in het bestuur en we moeten aan fondswerving gaan doen, aldus vertolkte ook John Vermulst , oud lid van de Beiaardstichting, die een klokkenluidersgilde wil oprichten. Dat stelt zichten doel het bekend maken van de in ’s-Hertogenbosch aanwezige klokken in het algemeen en specifiek bij de eigenaars.

 Van de 100 klokken [buiten de 100 van de Sint Jan]  zijn de meesten niet bespeelbaar. Maar een groot aantal hangt er verwaarloosd bij. Het scheelt aan de luidinrichting, de klokkenstoel en het uurwerk, sprak Vermulst, die als voorbeeld het klokje van Reinier van Arkel noemde en ook de meest oude Bossche klok van de Sint Cathrien. Die dateert van de16e eeuw maar die valt niet te luiden. En de klokken van het Mariënburgklooster, nu een Data Academy, liggen ergens opgeslagen… 

Beiaardier Joost van Balkom is de laatste van een generatie Bosschenaren, met achterenvolgens Sjef Toon en hijzelf, die het beroep van beiaardier vervulde/vervult.
 
John Vermulst wil met een 'Klokkenluidersgilde' de in stad aanwezige klokken bekend maken bij de eigenaars en het publiek om nog het liefst te bewerkstelligen dat -na restauratie, deze klokken ook vaker gehoord worden. 

foto's © paul kriele, 21 april 2017.
....................................................................................................................................

 We moeten eerst draagvlak vinden bij de eigenaars voordat we tot acties kunnen overgaan, neemt Vermulst zich voor. Vermulst is jaloers op Utrecht waar een klokkenluidersclub bestaat met 800 leden ! van wie er 100 actief zijn.

En dat in een stad die ooit [1372 tot 1570] met  klokkengieters [o.a. de gebroeders  Moer en Geert van Wouw] wereldberoemd was. Er hangen Bossche klokken in Amsterdam, Den Haag, Arnhem  en in. Gedansk, Herentals. Brandenbrug en Antwerpen. Dat allen al prikkelt Vermulst om gedaan te krijgen dat in onze stad op meer geregelde tijden de klokken gaan luiden.[Kontakt  j.vermulst@telfort.nl]

 Ook voorzitter Jos Clerx noemde het  bewaken en het overdragen van het Cultureel Erfgoed. In de komende beiaardweek van 7 – 11 juni 2017 wordt er behalve het laten horen van beiaardklanken ook aan de weg getimmerd om aandacht voor de Bossche carillons te vragen.

Als antwoord op de noodzakelijke verjonging bestudeert het bestuur hoe de  educatie op scholen effectiever opgezet kan worden.

Na afloop van de meer ceremoniele zitting klom Joost de trap op van de SintJanstoren om er verzoekjes van de aanwezigen te gaan spelen . Daar zat onder meer bij 'Hoezee den Bosschenaar  dat grootvader Toon van Balkom al speelde'. De muziek van dit 'Bossche Volkslied' was van Karel Bouman.Ook het bekende Tweede Sonatino,  dat in 1950 werd gecomponeerd door vader Toon van Balkom, liet Joost vanaf de Sint Janstoren horen.

Verzoeknummers aanvragen kan voortaan ook door het publiek via de website www.beiaardonline.nl De site geeft ook meer informatie over de beiaardweek van 7-11 juni aanstaande.
Joost speelt elke woensdagmorgen achtereenvolgens op de beiaard van het stadhuis en de Sint Jan.Terug naar boven