Start Beiaardweek:uniek concert orgel beiaard koor

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-06-2009 | Gewijzigd op: 03-11-2009

Bovenaan links: Voorafgaand aan het concert op 5 juni 2009 in de St.Cathrienkerk vond er nog een korte ceremonie plaats: Zwitser van de stichting Maurice Pirenne bood aan Bob Haan, voorzitter van de stichting Bossche Beiaard, het muziekstuk 'Het Carillon' aan. Dat is een compositievan wijlen Maurice Pirenne voor orgel,koor en beiaard, dat  in 2006 al zijn première vond. Links op de foto Hans Meek, voorzitter van het  jubilerende Brabants Kamerkoor.
Rechts boven: de componisten wiens werk een première kreeg: Paul Frankenhuizen [*1956] , musicus en kunstenaar Paul van Dongen [*1959] en de stadsbeiaardier Joost van Balkom. Achter hen: de beiaardier Carl van Eyndhoven en de organist Melena Dukanovic.
Links onder het mobiele cariollon dat bespeeld werd door Carl van Eyndhoven en rechts een redelijk goed gevulde Cathrienkerk, waar op een projectiescherm het  carillon en ook de organiste  in beeld kwam
.
foto's © paul kriele, 5 juni 2009.

----------------------------
Vanavond - vrijdag 5 juni 2009 - werd in de St. Cathrien met een uniek programma [drie premières] de beiaardweek geopend onder de titel 'Voices, pipes and bells'. In de St. Cathrien vond met een buiten opgesteld mobiel carillon en binnen het orgel en het Brabants Kamerkoor, een concert plaats dat zich zelden zo voltrekt. 'Bijzonder, in een ongebruikelijke combinatie.' aldus Hans Meek, de voorzitter van het Brabants Kamerkoor, in zijn welkom. 

De premières waren van Paul Frankenhuizen met ‘The Sea’ en The end and the beginning van Joost van Balkom en Eén van Bart van Dongen. Alle drie waren ook lijfelijk bij de uitvoering in de sfeervolle kerk, die goed was bezocht, aanwezig.

Musicus en kunstenaar Paul van Dongen.

foto © gerard monté,18 maart 2007.

Voorafgaand aan het concert reikte het bestuurslid van de stichting Maurice Pirenne, Jaap Zwitser, aan Bob Haan, de voorzitter van de Bossche Beiaardstichting, het door wijlen Maurice Pirenne gecomponeerde werk ‘Het Carillon’ uit.
Ik zag de mensen in de straten
Hun armoe en hun grauw gezicht-
toen streek er over de gelaten
Een luisteren, een vleug van licht’.
Met dit door orgel, koor en beiaard bewerkt gedicht werd de avond geopend. De aanbieding sloot aan bij de jubilea van zowel het Brabants Kamerkoor [70 jaar] als van de Beiaardstichting [20 jaar].
Het Kamerkoor stond olv Fokko Oldenhuis, organist was Milena Dukanovic en aan de beiaard zat Carl van Eyndhoven.

Terecht werd in deze unieke uitvoering als laatste voor het theatrale en sterk op de declamatie beruste Van Dongens première 'Eén' gekozen. Het vormde de apotheose van deze beiaardweekopening die sterk modern getint was, Op 6 juni in Tilburg en op 13 juni 2009 in de St. Pieter van Mol [B] wordt de uitvoering herhaald. 
De hele week nog is er een uitgebreid programma zie programma

Terug naar boven