Sloop en nieuwbouw KPN-complex nog veel onzeker

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-04-2019 | Gewijzigd op: 19-04-2019
Sloop en nieuwbouw KPN-complex nog veel onzeker.

In diverse berichtgevingen [o.a. Zuidwalgebied] kwam de sloop en nieuwbouw op KPN-complex* al aan bod. 
Het lijkt er nu op dat januari 2020 de sloop daarvan begint, uitgezonderd de nummers 12 en 14 in de Prins Bernhardstraat. Dus de twee vleugels aan weerszijden van het toren-achtige hoofdgebouw blijven staan. Hoewel, het is ook weer mogelijk dat de door Schouten jr. gehuurde vleugel, rechts van die  'toren',  ook zou kunnen verdwijnen. 
 
Maar die datum van  januari 2020 is al een verschuiving van september 2019. Nieuwbouw zou nog net dat jaar kunnen beginnen maar er moet nog grondonderzoek gebeuren. En de 'atoomkelder' onder de meest zuid-oostelijke punt van de bouw langs de Weversplaats zal nog een heel karwei zijn. Met al die factoren mee gerekend is   alles nog onzeker. 
Bovendien zijn de huurders nog niet uit het complex vertrokken en is Konings nog steeds bezig met het verwijderen van de oude koperen telefoonkabels. Die waren bewust onder de intussen nieuw aangelegde glasvezelkabels blijven liggen.

*Zoals bekend zijn Maarten de Gruyter  en Bob Sanders van de Amsterdamse vastgoedontwikkelaar Boelens de Gruyter de ontwikkelaars van dit complex.
>> Zie ook artikel Zuidwalgebied [-bijeenkomst]  dd.10 april 2019.
 
-Rechts Het KPN-complex op de hoek Prins Bernhardstraat -
Oude Hulst. Op deze hoek komt ook
eenondergrondse parkeergarage voor de
circa 200 woningen die in dit gebied zijn voorzien.


-Rechts onder: De atoomkelder onder het
KPN-complex met  fietsgenerator om stroom
op te wekken en een luchtverversingsinstallatie.

 
foto's © paul kriele, 8 juni 2009 [r-onder] 7 juni 2018 en 19 april 2019 [onder] .

 

KPN-complex
-Hierboven: De huurders die er in 2009 zaten.
-Links: Een conventionle telefooncentrale [boven] en een moderne centrale met glasvezelkabels. 


foto's © paul kriele, 8 juni 2009.

Bericht van 26 januari 2017 Opzet invulling KPN- complex
Update van 13 maart 2018: Boelens De Gruyter geeft naam aan de te bouwen stadswijk op KPN -complex.
De Amsterdamse vastgoedontwikkelaar Boelens De Gruyter geeft aan de nog te bouwen stadswijk langs de Prins Bernardstraat [KPN-complex] de naam Amadeiro. 


Bericht van 26 januari 2018 Nieuwe stadswijk op KPN-complex Prins Bernhardstraat
Maarten de Gruyter heeft samen met de directeur Zuid-Nederland Bob Sanders van de Amsterdamse vastgoedontwikkelaar Boelens de Gruyter, een plan uitgestippeld om in samenspraak met de gemeente, gebruikers en omwonenden op de plek van de KPN-kantoren tot een nieuw stadsdeel van de binnenstad te komen.
Het KPN-complex, ter grootte van 16.000 m ², dat De Gruyter jaren geleden aankocht en aan een ‘verschuifbaar’ huurcontract zit gekoppeld, ligt tussen de Prins Bernhardstraat en Oude Hulst, Weversplaats en de Mortel. Het staat op de nominatie bebouwd te worden. Haast zit er niet achter maar blijkbaar wel beleid en inspraak.
  .
Het KPN complex met binnenterrein
en grote parkeerplaats en  aan zijden
Weversplaats en rechts aan de Prins Bernhardstraat.


Het oudste gedeelte dateert van kort 
voor de oorlog. Een van die vleugels werd
in de oorlog geraakt en na de oorlog heropgebouwd
.

foto's © paul kriele,  1 juli en 7 september 2015.
 
 De eerste stedenbouwkundige verkenningen naar een hoogwaardig stadsdeel voor wonen en werken zijn al geschied.
Maarten de Gruyter meldt dat die herontwikkeling gebeurt in samenspraak met de omwonenden, de gemeente en de gebruikers.  De Gruyter: 'Wat betekent een gebouw voor de omgeving en wat kan het in de toekomst gaan betekenen? Het moet een locatie worden waar we zelf ook zouden willen wonen,’ stelt De Gruyter
Maar De Gruyter heeft bij zijn opzet geen tijdsschema aangegeven...Het complex zal zeker nog tot in de jaren 2020 blijven staan. Het deel aan de zijde Weversplaats is onlangs geheel opgeknapt.  Maar dat is ook het deel waarin de meest elementaire technische  voorzieningen huizen, zoals glasvezelkabels naar alle richtingen in de stad. Daaronder zit ook nog de kernwapen vrije bunker. Eerder werd al gesteld dat een deel van die techniek zal blijven staan..
De publicatie van de
vastgoedontwikkelaar Boelens
De Gruyter in het Brabants Dagblad
[dd. 26012017] over de invulling
van het KPN-complex in de binnenstad
.
..................................................................................
*Boelens de Gruyter kocht al in december 2009 het KPN-complex in de Prins Bernhardstraat aan. 
Boelens de Gruyter is een vastgoedbelegger en projectontwikkelaar die diverse projecten in Amsterdam onder handen heeft/had en vindt dat dit object past in haar policy van herontwikkeling van binnensteden.
Boelens de Gruyter, die met KPN een sale-and-lease-backtransactie sloot, verhuurt het object met een omvang van 16.000 m² langdurig terug aan KPN. 
Zie ook artikel dd. 8 januari 2005 ‘Ontwikkeling KPN-complex duurt nog jaren’ [Artikel met doorverwijzing naar eerdere artikelen]. 

Terug naar boven