Over 4 jaar verhuizing 'Ertveldwoonboten'

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-04-2010 | Gewijzigd op: 24-08-2010
Idyllisch plaatje van een rommelig aandoend plekje aan de Ertveldplas, zijde Kerkhoek.

foto © paul kriele, 24 augustus 2010.

De bewoners van de woonboten aan de Noordkant van de Ertveldplas krijgen nog vier jaar respijt. Ze mogen er blijven liggen en krijgen zelfs voorzieningen van electra en water, het drassige land wordt opgehoogd en er wordt bekeken of er een rioolvoorziening kan worden aangelegd.
Maar na vier jaar wil de gemeente de 4-6 huishoudens verplaatsten. Dat is een gevolg van het besluit van de gemeenteraad, die in 2007 op initiatief van het CDA B&W oplegde maatregelen te nemen.
Voor de gemeente liggen de boten er illlegaal. Bovendien stoort het College van B&W zich aan de rommelige toestand die er rond de ligplaatsen is ontstaan. De naam Kerkhoek werd daarom verbasterd tot Strafhoek, omdat de bewoners, wier huishouden veelal op aggregaten functioneert, er verstoken bleven van elementaire voorzieningen.
Voor de periode van vier jaar sluit de gemeente nu met hen een tijdelijke huurovereenkomst. Er blijven zitten is geen optie vanwege de hoogspanningskabel die er loopt.