Nieuw bouwplan van drie flats op locatie Brabantbad

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-04-2021 | Gewijzigd op: 28-04-2021
Op de plek van het voormalige Brabantbad komt de gemeente nu*, na oude meer horizontaal opgezette woonplannen, met een nieuw plan, bestaande uit drie flats die tezamen 180 appartementen bevatten.
In deze hoek van het Prins Hendrikpark ligt oude [IJzeren Vrouw] en meer jongere geschiedenis [Brabantbad en sporthal Vinkenkamp]
 
Drie vrijstaande woontorens op locatie Brabantbad, waarvan eentje 60 meter hoog en de twee andere 54 resp.48 meter. foto © gemeente 's-hertogenbosch, januari 2021.
 
B&W en Heijmans willen aansluiten bij wat omwonenden wensen. Zo is er in een omgevingsdialoog vier weken aan iedereen de vraag gesteld: wat vind je van het plan? Uit de 1700 ingevulde vragenlijsten kwam naar voren  dat enerzijds veel mensen er graag willen wonen, maar veel mensen zijn kritisch en staan negatief tegenover het plan.
Omdat behoud van het Prins Hendrikpark voorop staat, zijn de oude plannen [meer horizontale volume], die dat niet respecteren, komen te vervallen. Ook komt het zicht op het water nu beter tot uiting. Daarnaast gaat een werkgroep werken aan de inrichting van de groene ruimte rondom de drie torens.

Als toevoeging meldt B&W [voortkomend uit de omgevingsdialoog] te werken aan een meer open park, dat ook meer levendig mag zijn.
Als laatste wordt ingezet op functies in de plint die een bijdrage leveren aan de sociale veiligheid van het park. Een werkgroep gaat daarover met elkaar in gesprek.

De volgende fase
De komende periode wordt het plan verder uitgewerkt.  En volgt nog dit jaar de aanzet tot een ontwerpbestemmingsplan.
Meer informatie  www.denbosch.nl/brabantbad.

*Opmerkring  Al op 5 februari 2021 werd dit plan gepresenteerd in een informatiebulletin gepresenteerd. Maar het bevatte nog niet bepaalde opmerkingen die vanuit het publiek waren gedaan. 


Bericht van 5 februari 2021 Drie woontorens op locatie voorheen Brabantbad aan verlengde Westenburgerweg.
In het Prins Hendrikpark, op de Zuid-Oostelijke kop, waar voorheen het Brabantbad stond, en gelegen in het verlengde van de Westenburgerweg, komen drie vrijstaande woontorens. De bouwplannen zijn enigszins gewijzigd ‘..na een verder doorontwikkelen van de bouwmogelijkheden ter plekke’. Wat dat precies inhoudt staat niet in het Informatiebulletin dat aan de raad werd gestuurd. Alleen dat er tegemoet wordt gekomen aan de opmerkingen van betrokkenen [omwonenden..?]. En ook staat er: ‘Het levert een steviger bijdrage aan de gewenste bouwopgave..’ Waarschijnlijk zit het in de gemengde bouwprogramma, te weten 180 koop-en huurwoningen en op de begane grond commercieel te benutten ruimten. Daarvan is driekwart koop. 
 Volgens wethdouder Roy Geers is een deel van de huurwoningen bestemd voor personen /huishoudens voor wie het lastig is een huis op de woningmarkt te verkrijgen. Met andere woorden voor jongeren en middenklassers.

Na de haalbaarheidsfase,die nu door Heijmans Vastgoed samen met  Dura Vermeer en Hendirks Bouw en Ontwikkeling  te ontwikkelene, is afgerond, volgt nog een omgevingsdialoog. Voor meer info en deelname aan de online te houden omgevingsdialoog, bezoek vanaf 8 februari 2021de site:  www.denbosch/brabantbad

Bericht van 3 december 2008  Voorlopig geen bouw op locatie Brabantbad


-Rechts: Locatie Brabantbad met bebouwingspercelen: bij B [bovenin]  locatie Vinkenkamp en bij A [rechts] locatie Brabantbad
Boven: Boomplantactie van Het IJzeren Bos tegen de bebouwing Brabantbadlocatie.


foto's © hermanvanboxtel, 15 april 2006 en 27 juni 2009.

Al jaren sleept zich de optie voor de bebouwing van waar ooit het Brabantbad en sporthal de Vinkenkamp stonden, voort. Bezwaren van milieu-activisten, van natuurliefhebbers en omwonenden tegen het bouwvolume en het feit dat de omloop rond de IJzeren Vrouw werd doorbroken, deden het proces vertragen. Nu is de crisis de reden voor projectontwikkelaar Hertogbouw om het project niet tot uitvoering te brengen.
Naar aanleiding van het  uitstellen van die bouw  heeft de PvdA-fractie naar de achtergronden van die vertraging gevraagd.1. Welke plannen heeft het college met dit terrein?
2)  Gaat er wel binnenkort iets gebeuren om daar tot  een -tijdelijke- en sociaal veilige plek te komen? Bijvoorbeeld aansluitende natuur of voor sport en spel.
3) Nav 2: Gebeuren nieuwe plannen in overleg met de omwonenden?

Terug naar boven