Zeven Culturele instellingen doen beroep op Provinciale Staten.

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-11-2020 Zeven Culturele instellingen doen beroep op Povinciale Staten.


Met nog een paar dagen te gaan tot de begrotingsbesprekingen vragen zeven Brabantse culturele instellingen nu rechtstreeks aan de Provinciale Statenfracties aandacht voor hun penibele situatie. Door Fonds Podiumkunsten en de Raad voor Cultuur wordt in hen geïnvesteerd, maar door het uitblijven van provinciale steun moeten zij zich de komende vier jaar op landelijk niveau waarmaken met een gapend gat in hun begroting.

Eerder dit jaar wees gedeputeerde van Pinxteren de Rijksoverheid terecht en adequaat op een wel heel ondermaatse toewijzing van middelen aan Nederlandse topgezelschappen in Noord-Brabant. Want alleen Afslag Eindhoven, Corpo Máquina en Strijbos & van Rijswijk mochten zich tot de landelijke gehonoreerden rekenen. Eerder was BioArts Laboratories al door de Raad van Cultuur gehonoreerd.

Na Prinsjesdag kwamen er inderdaad enkele door Fonds Podiumkunsten gehonoreerde gezelschappen in de provincie bij: Cappella Pratensis uit Den Bosch en Dyane Donck Company en The100Hands uit Breda. Wat zij naast hun landelijke waardering nog meer als overeenkomst hebben is dat ze van de provincie een goede beoordeling kregen, maar geen geld. Zelf gaf van Pinxteren namelijk niet thuis toen aan hem werd gevraagd om ook zelf in deze gezelschappen te investeren. Daarmee dringt zich het beeld op van een gedeputeerde die graag pronkt, maar dan wel met andermans veren.
De zeven instellingen, die stuk voor stuk (inter)nationaal de kracht en pracht van Noord-Brabant uitdragen en meer rijksgeld naar Noord-Brabant halen dan ze van de provincie zelf vragen, maken zich grote zorgen. Daarom richten ze zich nu in een laatste oproep direct tot de leden van Provinciale Staten, die komende vrijdag de begroting bespreekt.