Wethouder Jeroen Weyers -na 100 dagen -uitgedaagd voor cultuurvisie

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-03-2012 | Gewijzigd op: 31-03-2012
Traditiegetrouw voltrok zich -dit keer op vrijdag 30 maart 2012  - in de Verkadefabriek 'The State of The Art'. Het moment waarop de wethouder van o.a. Cultuur - met een terugblik en een stand van zaken - zijn visie geeft op de komende regeerperiode. Maar voor de PvdA-wethouder Weyers scheen het - na 100 dagen als wethouder - nog te vroeg daar zo diep op in te gaan.

En wat gebeurde er..? Er kwam toch nog een bondig 'State of the Art' van de jonge wethouder. 
Tussen de bedrijven door nam de directeur van de Verkadefabriek Jan van der Putten de gelegenheid te baat om in een soort beklag de nalatige houding van de overheid nav de bezuinigingen aan de kaak te stellen.*

Wethouder Jeroen Weyers [r.] scheen zich toch door de directeur van de Verkadefabrie Jan van der Putten te hebben overgehaald alsnog een 'State of The Art' uit te spreken. Of was het de column van Mieske van Eck in het Brabants Dagblad van  29 maart 2012, die Weyers overstag deed gaan..?

foto © paul kriele,  30 maart 2012.


Daarvoor vatte Gerard Marlet van het onderzoeksbureau ATLAS voor Gemeenten, op een duidelijke en bondige wijze de resultaten samen van het onderzoek naar de culturele stand van zaken, dat diens bureau iov DOCIS [Directeuren Overleg Culturele Instellingen 'S-Hertogenbosch] had uitgevoerd.

Gerard Marlet van de ATLAS van Nederlandse gemeenten.

foto © paul kriele, 30 maart 2012.

Samenvatting resultaten onderzoek naar de Culture stand van zaken in  's-Hertogenbosch.
Gerard Marlet was feitelijk een en al positief over de stad:  zijn economische positie, de ligging, het banenaantal en het  culturele aanbod. Den Bosch is een stad waar mensen graag willen wonen, en waar bedrijven zich graag willen vestigen. Dat is in de jaren 60 wel anders geweest. Toen lag dat precies omgekeerd: Amsterdam liep toen met 1/4 leeg. Mensen trokken naar het platteland. waar het rustiger was en men in de natuur woonde. Ook bedrijven liepen leeg.
Maar die generatie kwam er rond 1970 achter dat een stad toch meer te bieden heeft en het er veiliger  is en leuker uitgaan. Dat i de belangrijkste verandering van steden geweest.
Niet voor niets liggen de huizenprijzen in Den Bosch relatief iets hoger dan in Tilburg of Eindhoven.

Aan de hand van schema's en statistieken meldde Marlet de 'harde cijfers van het belang van Kunst en Cultuur dat een stad als Den Bosch uitdraagt.'
Eindhoven heeft zijn 'High Tech' Den Bosch zijn decor/sfeer en zijn monumenten en zijn Kunsten en theater,' sprak Merlet in een vlot betoog. Die attractiewaarden maakt dat Den Bosch op de Culturele index op de 6e plaats van de G27 [grote steden] uitkomt. De omvang van culturele activiteiten is hier relatief groot. Dat zorgt ervoor dat mensen hier graag willen wonen.
Als enige negatieve 'aantrekkingskrachten' spelen mee het gemis aan een universiteit  afstand to de kust, en een beperkte woonvooraad.
Marlet kwam met de conclusie dat de bezuinigingen te snel en te drastisch worden genomen. 'Want Kunst en Cultuur zijn de fundamenten van een stad waar het goed wonen, werken en vertoeven is en dat Kunst en Cultuur ook iets oplevert.'

Vlnr.: Gerard Marlet van de ATLAS, Jan van der Putten directeur Verkadefabriek en wethouder Jeroen Weyers.

foto's © paul kriele, 30 maart 2012.

Na afloop van Marlets uiteenzetting bood Jan van der Putten aan wethouder Jeroen Weyers het eerste exemplaar aan van
 de 'Cultuurkaart 's-Hertogenbosch', zoals de samenvatting van het onderzoek heet.

*Beklag van de directeur Verkadefabriek
Van der Putten nam de gelegenheid te baat om zijn beklag te doen over het uitblijven van duidelijke stellingnamen en visies op de bezuinigingsrondes van gemeente, het rijk en met name de provincie, bijvoorbeeld bij monde van gedeputeerde Birgit van Haaften. De gevolgen van de bezuinigingen worden niet in beeld gebracht, aldus Van der Putten,die aangaf dat enerzijds de provincie de infrastructuur van de kunstensector op een hoger peil wil brengen, maar anderzijds het budget met 1/3 kort ! Dat klemt des te meer voor grote projecten die op stapel staan, waarvan de exploitatie- subsidie wordt geminimaliseerd. En dan nog stellen dat het theaterfestival Boulevard tot een internationaal festival is verheven..?

Er staat ons nog het effecturen van bezuinigngen te wachten: naast die budgetinkrimping door de provincie gaat de stad € 1,9 miljoen op cultuur bezuinigen en dan volgt er nog een onbekende maatregel door het Rijk.
Dat betekent opheffing van het Productiehuis Brabant, dansgezelschap Station Zuid en een fusie van het Brabants Orkest met het Limburgs Symfonieorkest, het Europees Keramisch Werkcentrum ontvangt geen Rijkssubsidie meer. Ook wordt er gekort op de podiumkunsten waardoor theaterfestival Boulevard, Artemis en Cement zullen moeten inleveren. De Verkadefabriek word 9% gekort waardoor Picos en het Productiehuis Brabant  zullen wegvallen

Tegen de gemeente richtte zich van der Putten 'Niet met kritiek [..], maar met een pleidooi'.
De gemeente laat na voor de cultuursector een op de toekomst gerichte agenda  samen te stellen.  In tijden van crisis dienen overheid, de culturele instellingen en de burgerij samen op gaan.
Dit is geen kritiek,' sprak vdPutten, 'maar een pleidooi voor een herijking van de rol van de overheid  en een roep om een consistent beleid.'

The State of The Art van Weyers
Wethouder Weyers gaf in 5 punten de basis aan voor zijn cultureel beleid.
-De kracht van de stad zit hem in ruimte bieden. Als gemeente loslaten en in de regelgeving kansen bieden.
-een gemeente moet faciliteren
-ik wil een lans breken voor de Openbare bibliotheek. De bieb speelt een grote rol in het Bossche culturele aanbod.
-met subsidies beloon je creativiteit en niet dat je creativiteit belemmert.
-we staan samen voor de opgave de bezuinigingen op te vangen
-ik wil kinderen en jongeren zoveel als mogelijk is in aanraking laten komen met Kunst en Cultuur.

Terug naar boven