Bossche rijksten

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-06-2009 | Gewijzigd op: 09-11-2010

De rijksten van 2008  februari 2008.

Nu alvast kunnen we melden dat er een paar Bosschenaren zijn bijgekomen op de 'Bossche Quote 500-lijst 2008', die we eerder elk jaar hanteren nav de landelijk Quote 500. Deze twee -en misschien volgen er nog meer, zagen we eerder over het hoofd.

-Mia Sweens-Schute die haar bedrijf De Drie Mollen voor miljoenen verkocht. Voor onbekenden: Sweens is de familienaam achter de koffiefabriek De Drie Mollen van Jospeh Sweens aan de Hinthamerstraat. Daar hoorde voorheen een koffiebranderij bij gelegen aan de zijde Zuid-Willemsvaart. Op die plek zit nu alleen nog het kantoor van De Drie Mollen. De fabriek werd in de jaren 80 overgeplaatst naar Bolsward. 
-Jos Koster kocht het bedrijf via een management buy-out. Vervolgens kwam het bedrijf in handen van Gilde Investments en december 2008/januari2009 heeft het Engelse Catvest De Drie Mollen in handen gekregen. Koster is eigenaar en ontwikkelaar van het landgoed De Steffenberg dat ie ondanks afspraken met het Brabants Landschap zich [fysiek]toeëigende.  ofwel niet publiekelijk openstelde.
-en... John van Deursen van Investa projectontwikkeling in Rosmalen. Van Deursen is geen onsympathieke vent, maar hij blijft erg gesloten als het om een kontakt met de pers gaat. Deze Bosschenaar was aanvankelijk een kledingboer [Shoeby Shop]. Hij wist tal van panden goedkoop te verwerven. Van Deursen en co heeft nu een portefeuille van circa 150 bedrijfspanden in het land.
In Den Bosch kennen we enkele panden in de Orthenstraat o.a. nummer 4 vroeger Assman schoenreparatie, later softwarezaken en vervolgens modezaken en er tegenover het modepandje naast het 2e Straatje van Best. In de Hinthamerstraat nr 5. Febo en de Drie Hamerkens. In de Ridderstraat La Couple  en op het Fonteinplein, voorheen de Drop Inn van Hans van der Pas, nu een overhemden op maatzaak. Op de Stationsweg 8-10, voorheen Keser, nu Wok to Go en Subway. Van Berckelstraat, het hoekpand met de Zuid-Willemsvaart,  van voorheen Rens den Otter en aanpalende panden die nu in ontwikkeling zijn tot flatgebouw.Vughterstraat 61, voorheen Felice mode.

Voor de Quote 2008, 2009 en 2010 zie de aparte aritkelen daarover.

De rijkste ‘Bosschenaren’ 2007 
den bosch, 1 november 2007 
Het kapitaal blijkt voortaan ook buiten de Randstad verdeeld te zijn. Tenminste de nieuwe hoofdredacteur Sjoerd van Stokkum, die gisteren de Quote 500 publiceerde, trok voor het eerste de provincie in. Daaruit blijkt dat in Vught 176 miljonairs wonen en in Den Bosch 304! Quote noemt er slechts een tiental. Want ook voor een financieel journalist is die inschatting vaak een gok. 

Voor Den Bosch e.o. [wonend en/of actief zijnd] zijn de grote jongens, in volgorde van vermogen: 
*Noot: 1e getal actueel, 2e getal vermogen vorig jaar.

Abel Slippens[Sligro/380-306 milj.]
Van der Valkconcern [Nuland en Vught/ 380-380 milj.],
F.van Lanschot bankiers [334-225 milj.],
Jan Heijmans [Rosmalen/173-172 milj.],
Jos Koster [Sparrendaal/Drie Mollen 157-148 milj.],
De Heus [Koudijs] 153-124 miljoen].
Jac Stienstra ex-projectontwikkelaar/120-112 milj.]
Sjoerd Kooistra [ Drie Gezusters/120-120 milj.],
Bert Kersten ex FC Den Bosch 119-119],
gebrs.Van Wanroij Geffen/aannemers, projectontwikkeling/ 90-90 milj.], 
Dirk Lips [Autotron/ 89-85 milj.], 
gebrs.Groenewoud projectontwikkeling/ 80-73 milj.],
Jac van Ham, speelautomaten/oprichter JVH Gaming/ 77–77milj.],
Hans Brus ex-Datelnet, ex voorzitter FC Den Bosch / 69-80 milj.], 
Missers : De De Gruijters, Hugo Cooijmans [C/tac], Geert van de Ven ex-directeur, commissaris Appèl en de erven Marggraff ontbreken in het overzicht van Quote Evenals Rien Merks [verzekeringen/kasteeltje Valk] en de in de Peperstraat wonende Bossche mecenas Jo Timmermans [Kring Vrienden/Jeroen Boschcentrum] vinden geen gehoor bij de redactie. 
 
------------------------------
Bosschenaren op Quote 500 lijst 2006   2 november 2006.  
In de Quote-500 lijst, die gisteren in Amsterdam [Brasserie Pays Bas] werd gepresenteerd, valt weinig verandering in de Bossche situatie te bespeuren. Uitzondering daarop vormt vreemd genoeg Jac Stienstra. Maar een verklaring waarom Stienstra plots opschuift van positie 480 naar 200 [vermogen 112 miljoen [was 46 miljoen] laat Quote achterwege.  
De genomineerden 'Bossche' rijken
=De in Schijndel wonende Hans Brus [ex voorzitter FC Den Bosch en ex-eigenaar Datelnet] stijgt van 341 naar 295 met een vermogen van 80 miljoen [68].
=Quote spreekt nog steeds over de familie Groenewoud uit Vught, maar dat zakenbeheer is inmiddels opgesplitst over de drie zonen John, Geoffrey en Jim. De positie van de Groenewoudfamilie is 335 [353] met een vermogen van 73 [66].
=Jac van Ham, de man van de Van Ham’s speelautomaten/oprichter JVH Gaming, houdt stand met 77 miljoen en zakt van positie 293 naar 314.
=Heijmans Rosmalen scoort 24 plaatsen beter 140 [164] en staat op 172 [130] miljoen vermogen genoteerd bij Quote.
=Bert Kersten, voorzitter FC Den Bosch, die ineens van positie 414 naar 191 werd opgewaardeerd. Het excuus van Quote is dat de cijfers van vorig jaar [5 jaar] achterhaald waren ! Kersten heeft 119 miljoen in zijn portemonnee tegen 57 in 2005.
=Sjoerd Kooistra [o.a. Drie Gezusters] staat op 186 [221] met een gestegen vermogen van 120 [97] Kooistra voorspelt ‘vette jaren’, wanneer al zijn zaken zijn afgeschreven..’.
=Jos Koster, eigenaar van De Drie Mollen en van de Steffenberg dat ondanks toezeggingen een privé-domein is gebleven. Deze verzamelaar van antieke auto’s zakt vijf plaatsjes: 158 [153] en bezit 148 [145] miljoen .
= van Lanschot daalt vier plaatsen 105 [101], maar bezit in 2006 iets meer 225 [220] euro.
=Dirk Lips van Libéma [Brabanthallen en o.a. Autotron] gaat ook wat naar beneden 280 [227] evenals zijn vermogen van 85 [95].
=Rogier Lips van Crescendo staat met 114 miljoen op de 199ste plaats [204]. Lips hield kantoor in enekel panden in de Peperstraat, maar kocht venige jaren terug Craaijenstein van de Groenewouds.
=Abel Slippens[Sligro] die met Sperwer de EDAH-winkels overnam, groeit naar positie 68 [85]. In de Sligro-familiepot zit intussen 306 miljoen [250].
=Van der Valk zakt iets van 54 [52], maar blijft op 380 miljoen euro gelijk in vermogen. 
Vermist! 

Niet op de Quote-lijst 2006 komen voor:
Geert van de Ven [Appèl], Hugo Cooijmans [C/tac], Rien Merks [verzekeringen/kasteeltje Valk], de in de Peperstraat wonende Bossche mecenas Jo Timmermans [Kring Vrienden/Jeroen Boschcentrum], Lips van de Lips Capital Group [o.a. eigenaar panden Peperstraat Westzijde en van Craaijenstein Vught], Wim Dik [Helvoirt] [ex voorzitter RvB KPN ]. Evenals de erven Marggraff, rijk aan grondbezit.
Ook kwam -tot voor drie jaar - Jac Stienstra niet op de Quote 500 lijst voor.Totdat redacteur Jort Kelder de site Bastion Oranje [pagina Ondernemers] ontdekte en naast de Heerlense projectontwikkelaar Henk Stienstra ook maar broer Jac meenam. Quote zette er gelijk het verhaal bij over de Stienstra-zaak, die in de jaren 70-80 tegen de gemeente Den Bosch speelde en bekend werd als de Brabant Vastgoed Affaire [BVG]. 

De ‘Bossche’ rijken 2005  4 november 2005. 
Gisteren – donderdag 3 november 2005 –gaf Quote zijn Top 500 van Nederlandse rijken uit. Onder hen zijn ook enkele ‘Bossche’ rijken opgenomen.

Maar Geert van de Ven, van de Bossche uitzendorganisatie Appèl krijgt evenals Hugo Cooijmans [C/tac], Lips [Crescendo], Wim Dik [ex- PTT], Merks en de gebrs. Wim en Ad van Wanrooij [Geffen] nog geen vermelding bij Quote. 

Dit glamourmagazine wordt door velen miskend maar door nog meerderen gelezen. Het vergat echter ook de Vughtse grootgrondbezitters Marggraff en de kleine Bossche miljonairs Jo Timmermans en de verzekeringsman Rien Merks van kasteel Valk aan de Vughterweg. 
De Bossche Caransa Ted de Haas komt, evenals partner Leo Geertman evenmin voor bij Quote. De Haas heeft de laatste jaren een aderlating ondergaan onder druk van de belastingen en moest zelfs vier panden verkopen. Zijn positie straalt minder aan het Bossche firmament.

Wel opgenomen in 2005 zijn:
-Hans Brus [Schijnde] , voorheen FC Den Bosch voorzitter. Brus staat op plaats 341 en is daarmee 37 plaatsen gezakt. Deze investeerder is goed voor 68 miljoen [ongewijzigd tov 2004].   
-Groenewoud [afgedrukt met foto van de enfant terrible Geoffry] staat op 66 miljoen. Dat is positie 351, was 346 [2004], ofwel een stijging met 10%.
-Jac van Ham, die in België woont, maar in de regio opereert met zijn speelautomaten, staat op plaats 293. Dat is een stijging met 30 plaatsen, met een gelijkblijvend vermogen van 77 miljoen.
-De familie van het bouwconcern Heijmans stond op 195 [2004] en nu op de 164ste plaats. Dat is een stijging van 99 naar 130 miljoen.
-Bert Kersten, directeur van de eigen Vastgoedonderneming Dommelbroeck en voorzitter FC Den Bosch, stijgt licht van 52 naar 57 miljoen en van plaats 383 naar 414.   
-De inmiddels beruchte Sjoerd Kooista woonachtig in Nijmegen, Amsterdam en Marbella, die in september 2005 in de stad De Drie Gezusters opende, komt uit op 97 miljoen [- 19%], waarmee hij van plaats 159 naar 221 zakte.
-Jos Koster, belegger en directeur van de Drie Mollen en eigenaar van het landgoed De Steffenberg, haalt 145 miljoen [was 136 in 2004], een lichte stijging van de 141ste naar de 153ste plaats.
-De Bossche bankiersfamilie Van Lanschot staat op 220 miljoen. Daarmee plussen de bankiers tov 2004 met 18 %, ofwel van de 111de naar de bijna-100ste plaats.
-Dirk Lips [Libéma] zet zich op 95 miljoen wat goed is voor plaats 227. Dat is een stijging met 15 miljoen [15%]. 
-Abel Slippens [Sligro Veghel] stijgt van 235 naar 250 miljoen en klimt daarmee 6 plaatsen op: naar 85.  
-Jac. Stienstra [projectontwikkelaar/investeerder Rosmalen] dreigt uit de top 500 te rollen met positie 480 [dat was 455 in 2004], ofwel nog goed voor 46 miljoen.  
-De Van der Valks die domicilie kozen in Zwitserland, maar ooit in Nuland woonachtig waren, komen ook slechter uit: van de 41ste naar de 52ste plaats, ofwel 20 miljoen vermogen eraf: naar van 380 miljoen. 

Quote 500-lijst  2003 verschenen 6 november 2003
Woensdag 5 november 2003 werd in de vooravond in de Amsterdamse uitgaansgelegenheid De Drie Gezusters [Rembrandtplein] de nieuwe Quote 2003 gepresenteerd. Voor de ‘Bossche’ ondernemers volgen de mutaties in vermogen afgezet tegen de grootte in 2002. Daaronder zijn een paar aanzienlijke stijgers:
Hans Brus [investeerder/Schijndel] gaat van 61 naar 64 miljoen  
Hugo Cooijmans [is niet in Quote 2003 opgenomen!]
Groenewoud [vastgoedonderneming/projectontwikkelaar/Vught] blijft staan op 60 miljoen
Heijmans [bouwbedrijf/Rosmalen] van 77 naar 83 miljoen
Bert Kersten [voorz. FCDen Bosch/directeur Dommelbroeck] blijft staan op 55 miljoen
Jos Koster [landgoed Steffenberg /Drie Mollen] 'zakt' naar 146 [71 in 2002] vermogen 120 miljoen.
Van Lansschot stijgt van 130 naar 131 miljoen  
Dirk Lips positie 224 vermogen 80 miljoen
Abel Slippens [Sligro Veghel] stijgt naar 225 miljoen positie 71 [82 in 2002]
Sjoerd Kooistra [De Drie Gezusters/landelijk en Den Bosch Karrenstraat] stijger van positie 149 naar 137 , geschat vermogen 125 miljoen
Jac. Stienstra [projectontwikkelaar/investeerder Rosmalen] stijgt van positie 477 naar 427 met een vermogen van 35 [2002] naar 44 miljoen.
Van der Valk de horecaketen staat op positie 37 en komt van positie 43 Het vermogen stijgt van 320 naar 400 miljoen euro.


Terug naar boven