Den Bosch scoort goed/ Vught rijkste gemeente

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-11-2010 Vught staat als 'rijkste gemeente' in de regio op de eerste plaats. Provinciaal gezien neemt Vught de derde plaats in. Daar ligt het inkomen op 17,1 % boven het landelijk gemiddelde.
Dat heeft het Brabants Dagblad uitgezocht. Aanleiding waren de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS], die alle 421 gemeenten in 't land 'op inkomen' heeft berekend. 
In de regio valt Boxtel ongunstig uit met slechts1,2 % boven het landelijk gemiddelde.
De rijkste Brabantse gemeente is Waalre met 19.7% hoger dan 't landelijk gemiddelde en de armste Helmond [-.7,1 %] . Vught is dus -regionaal gezien - de rijkste.. en Tilburg [-6,7%] de armste.
Den Bosch [+2,7%] staat er ook niet slecht voor, zeker vergeleken bij Tilburg en Eindhoven, die met kleine percentages onder het landelijk gemiddelde zitten.
Die posities worden mede bepaald door het aantal werklozen en het aantal werkenden dat merendeels goed betaalde banen inneemt,  zo zegt een woordsvoerder van het CBS.

Zie ook de Bastion Oranjeartikelen van 'de Rijkste Quoters'  dd. 6 november 2010  en  van 'Bossche Rijksten' dd. 16 september 2009