Transferium Vlijmenseweg verhuist westelijk

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-06-2009 | Gewijzigd op: 17-06-2009
De westzijde van het ziekenhuis met de hoofdingang. Hiervoor is de nog te bouwen  parkeergarage voor bezoekers gepland, die nog steeds niet is aanbesteed...
Het transferium verhuist naar de achterzijde van het ziekenhuis bij het Willem Alexandergebouw.
Links boven de westzijde van het ziekenhuis waar nog een parkeergarage voor bezoekers moet komen.
Links onder: De westzijde van de nieuwbouw  met het oude Alexander waarvoor momenteel de parkeergarage voor het personeel  wordt gebouwd [rood/groen blok]. Daarnaast komt ook de parkeergarage als nieuw 'Transferium Willemspoort'.

foto © herman van boxel  [boven] en luchtfoto's JB- ziekenhuis/Heijmans [links].

Het Transferium Vlijmenseweg gaat verhuizen in westelijke richting, dicht tegen het oude Alexanderziekenhuis, waar momenteel de parkeergarage voor het personeel wordt gebouwd. Met die nieuwe locatiekeuze komt ook de naam Transferium Vlijmenseweg te vervallen. 
Oorspronkelijk was het Transferium Willemspoort gepland tussen het ziekenhuis en de nieuw aan te leggen wijk naast het KW 1-College. De gemeente kiest voor een andere plek om verwarring met verkeer van de Randweg en met het in- en uitgaand verkeer van de parkeergarage voor bezoekers aan het ziekenhuis te voorkomen.  
Het nieuwe transferium westelijk van het ziekenhuis, dat voorziet in parkeren van bezoekers die komen uit het westelijke gebied van de stad, kan bij grote drukte dan ook gebruik maken van de personeelsparkeergarage. 
De nieuwe planning is een  parkeergarage van ongeveer 600 plaatsen naast de personeelsgarage [1.000 plaatsen] te bouwen. 
Omwonenden zijn geïnformeerd en de raad beslist in juli over dit voorstel van B&W.