Start inspraak Willemspoort Zuid

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-05-2021 | Gewijzigd op: 28-05-2021
Zicht op totaal ontwerp Willemspoort Zuid vanaf de Gement.
Links het Jeroen Boschziekenhuis en rechts deel van  KW1C.


schets © West 8

Willemspoort Zuid is de nieuwe ontwikkeling in het gebied Willemspoort, dat ligt tussen de Vlijmenseweg en het natuurgebied de Gement, naast het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Willemspoort dat een onderdeel is van de Spoorzone, is een samenwerking van gemeente, Heijmans Vastgoed en BrabantWonen. In Willemspoort Zuid komen ongeveer 500 woningen en nog eens circa 2100 m2 aan aanvullend programma, waaronder zorg-gerelateerde functies. 
.....
De oude op de inloopavond van 4 februari 2019 gepresenteerde plannen.
De toekomstige situatie van Willemspoort Zuid, nieuwbouw op de plaats van de huidige parkeerplaats tegenover de ingang van het JB-ziekenhuis. Onderaan niet zichtbaar de polders van de Gement met [wel zichtbaar] de van rechts naar links lopende Henri Dunantstraat.
Bovenaan- ook niet zichtbaar- de huidige bebouwing van vijf flats op Willemspoort Noord. 
Tussen de woon-en zorgflats liggen de kleinere blokkendozen van parkeergarages. Middenin -geen auto's- maar  een groene tuin.
Blauw: vrije sector huur, roze zijn zorgappartemten, links boven [geel] tiny appartementen, links [groen] commerciële ruimten
Onderaan [beige / bruin] koopappartementen.

tekening © februari 2019, willemspoort bv


De plannen die op een inloopavond [4 februari 2019] werden getoond zijn verder uitgewerkt  in 'wat heet' een (concept)stedenbouwkundig plan en (concept) beeldkwaliteitsplan en er is een (concept) ruimtelijke onderbouwing opgesteld. ....

De stukken liggen vanaf 31 mei 2021 tot en met 12 juli ter inzage voor inspraak. Alle beschikbare informatie in beeld en geluid staat op  www.denbosch.nl/willemspoort-zuid.