Nieuwe wijk Willemspoort soort Paleiskwartier

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-04-2010
Willemspoort: Het 9 hectare groot gebied dat ligt  tussen ziekenhuis en transferium/Koning Willem 1-College. Daar is een wijk met op gezondheidszorg en food en health afgestemde winkels en bedrijfjes en 700 woningen voorzien. De randweg doorkruist die wijk.
De woningen kijken deels uit op de Vlijmenseweg en deels  op de Gement.

 
Zicht vanuit het nieuwe ziekenhuis:
Op de linker foto links achterin de Onderwijsboulevard en het Paleiskwartier en rechts op de rechter foto de Gement
.
Vooraan deschaduwen van het ziekenhuis.
foto's © herman van boxel,  8 april 2010.

Tussen het Jeroen Boschziekenhuis en het Koning Willem 1-College is een negen hectare grote 'woon'-wijk gepland, die doorsneden wordt door de Randweg. De wijk Willemspoort bevat 700 woningen. die deels uitzien op de Vlijmenseweg en deels op de Gement.
In de wijk zijn ook op het ziekenhuis afgestemde bedrijven en winkeIs voorzien. De  gemeente heeft al in 2008 wil met Brabant Wonen, het Jeroen Boschziekenhuis en projectontwikkelaar Proper Stok een intentie-overeenkomst gesloten - de CV/BV Wilemspoort-, zoals die ook voor het Paleiskwartier geldt. De financiële haalbaarheid is al onderzocht en die lijkt rooskleurig te zijn, zo concluderen de drie.
De gemeenteraad moet over de plannen van deze PPS [Public Private Samenwerking] nog haar oordeel vellen en haar wensne kenbaar maken. B&W willen ook nog een gemeentegarantie afgeven voor de externe financiering.
Tot slot is er nog een fiat van de provincie nodig.
Naast die 700 huizen wordt  35.000 m²  gereserveerd voor zorggerelateerde functies en functies die aansluiten bij ‘food en health’. Vóór het ziekenhuis komt - alsnog - een ondergrondse parkeergarage. Ook die wordt doorsneden door de Randweg, maar de beide delen zijn wel met een tunnel verbonden.

Planning
Als de gemeenteraad akkoord is en de provincie haar goedkeuring heeft verleend, wordt de intentie van 2008 omgezet in een overeenkomst. Daarna worden de bouwplannen uitgewerkt en gaan de procedures lopen. Naar verwacht kan in 2012 met de bouw worden gestart.

Terug naar boven