Start ontwikkeling Willemspoort in 2007

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-06-2006 Als alle procedures vlot verlopen en de Raad van State geeft eind dit jaar haar fiat aan de westelijke Randweg, dan kan eind volgend jaar de ontwikkeling van t Willemspoort beginnen, verwacht wethouder Geert Snijders.
Die voorspelling deed hij na de presentatie op 2 juni 2006 in het stadhuis van de gemeentelijke visie op dit nieuwe stadsdeel. Dat omvat behalve het nieuw te bouwen Jeroen Boschziekenhuis, een woonwijk voor wellicht 900 huizen en de Randweg, die die woonwijk deels overkluisd doorsnijdt. De Randweg is dringend nodig om -behalve het nieuwe ziekenhuis- ook via de zijtak Parallelweg het Paleiskwartier en Orthenpoort [politie, GGD en brandweer] te ontsluiten en de traverse te ontlasten.  

Die nieuwe woonwijk in Willemspoort ligt ingeklemd tussen een uitgebreid Koning Wilem1-College, het zgn. leerdorp en het Jeroen Boschziekenhuis dat naast het Willem Alexander gebouwd wordt. ‘Hier is sprake van integratie van drie autonome ontwikkelingen,’ aldus Snijders.

Links onder komt de Randweg het gebied binnen. Rechts onder nog net Essent zichtbaar. Rechts het Paleiskwartier en links boven Willemspoort. Gezicht op Willemspoort komend vanaf Vlijmen.Het nieuwe ziekenhuis is op de achtergrond, rechts, via de computer ingewerkt. 

 
Twee woontorens markeren de wijk die voor de meeste woningen een parkeerplaats bevat en een ondergronds transferium [800 plaatsen]. Later wordt er ook bij het ziekenhuis een grote parkeergarage gebouwd.’ Voorlopig zijn er in de nieuwe wijk 1000 parkeerplaatsen voorzien voor de bezoekers aan het ziekenhuis.
Snijders noemt dit plan –stedenbouwkundig gezien - hoogwaardig, omdat deze stadsuitbreiding een relatief klein gebied beslaat. Bij de 900 huizen zitten 20% sociale huur en 10 procent sociale koopwoningen, waarvan de grondgebonden huizen langs de randen zijn gesitueerd. Twee flats van 60 meter markeren dit nieuwe stedelijk gebied, dat vanuit de polder gezien, een gelaagde opbouw krijgt. Maar dwars er doorheen loopt de deels [over 100 meter] overkluisde Randweg die aansluit op de Vlijmenseweg.
In zijn toelichting legt Snijders en projectleider Godfried van den Braak accenten op het groen en het water. Aan de wensen van de Werkgroep Deuteren is tegemoet gekomen door drie tunnels tbv langzaam verkeer die de Randweg kruisen. Dat gebeurt nabij de Parallelweg, op de huidige en op de toekomstige kruising bij het ziekenhuis. Van het gebied westelijk van Willemspoort, wordt het kleinschalige en parkachtige karakter geaccentueerd. Daarnaast krijgt de wijk Deuteren/West een betere waterbeheersing en zal van het open terrein langs de Weidonklaan de parkstructuur worden versterkt. Hierover volgt nog een inspraakavond met de bewoners.
Ook een aan te leggen bomenrij langs de oude spoordijk, zal Willemspoort scheiden van de polderstructuur van de Gement. ‘Daarboven zie je de stad op een groene voet,’0 aldus de wethouder: ‘Die hoogbouw is een ensemble dat je vanuit de omgeving waarneemt’.

De situatie van het nieuwe Willemspoort. Rechts de spoorlijn naar Eindhoven/Tilburg.
Het oranje gebied is het ziekenhuis en het paarse de locatie het Koning Willem 1-College . De nieuwe woonwijk is groen en bruinig gekleurd en wordt doorsneden door de aan te leggen Randweg. 
Dat bruine deel - het zorgpark - heeft nog onzekere toekomst.

Voorafgaand aan het raadsbesluit over ‘plan Willemspoort’ kort na de zomervakantie organiseert de gemeente een infoavond.
Zie ook impressie nieuwbouw hieronder bij nieuw ziekenhuisplan http://www.s-hertogenbosch.nl/ [bouwen en wonen]  


Terug naar boven