Mammoetziekenhuis op Willemspoort

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-12-2004 De directie van het Jeroen Boschziekenhuis heeft samen met de twee seniorarchitecten maandagvond 13 december 2004 aan omwonenden de nieuwbouwplannen op Willemspoort, die in 2009 gereed moet zijn, gepresenteerd.
Mario Hendrikx en Marc Wijnmalen hebben samen met nog vier collega’s van architectenbureau EGM uit Dordrecht, onder wie Bas Molenaar, de nieuwbouw ontworpen. Het Bossche bureau MTD bedenkt de binnentuinen die tussen de gebouwen komen te liggen. Erik de Vrijer is de binnenhuisarchitect. Bij hun eerder projecten, zoals het Radboudziekenhuis, Erasmus MC en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis deed het team ervaring en ideeën op.

 Links: vlnr. de architect Mario Hendrikx, voorzitter medische Staf Simo Brada en architect Mario Wijnmalen van Bureau EGM uit Dordrecht.
Rechts: De gezien vanaf het Willem Alexander richting stad. De nieuwbouw ligt achter het WAZ en reikt tot aan het transferium.

foto © paul kriele, 13 december 2004.

 

Architect van hoog-en laagbouw Mario Hendrikx
Naast het Willem Alexander, dat overeind blijft, komt de nieuwbouw die 100.00 vierkante meter vloeroppervlakte omvat. Die bestaat uit hoogbouw over twee flats en daarop aansluitend laagbouw aan de rand van de Gement. Die laagbouw bevat bijv. radiotherapie, apotheek, fysiotherapie, revalidatie en Geriatrie [PAAZ]. De gevels zijn uitgevoerd in panelen van baksteen met een stedelijke -hoogbouw- uitstraling aan de zijde Vlijmenseweg en lager aan de achterkant [Gement]. De polderkant is meer afgestemd op het groen door bijv.gebruik van glas en lamellen. De hoofdingang voor bezoekers/patiënten ligt aan de stadszijde en apart voor personeel bij het Alexandergebouw. Die flat van 1971 krijgt de bestemming voor de TD, keuken, laboratorium en als stafbureau.  
Markant van het nieuwe ziekenhuis zijn twee gangen die dwars [onder-] door alle gebouwen lopen: een bezoekersboulevard en een dienstengang voor de logistiek.  
Ook overweegt Hendrikx een - beschermend - fietspad dwars onderdoor de gebouwen te laten lopen. 

Seniorarchitect Mario Hendrikx bij de maquette : de laagbouw ligt aan de zijde Gement.Die bevatten de functies revalidatie, radiotherapie, PAAZ en apotheek. 
Na de informatie beantwoordde het panel [ vlnr. Marco Wijnmalen, Simon Brada [voorzitter van de Medische Staf] en directeur Bouwproject Willem Matser en architect Mario Hendrikx, vragen van vooral inwoners van Deuteren.

foto © paul kriele, 13 december 2004.
 

Bezwaren omwonenden  
Op het terrein, gelegen tussen het huidige Alexander en het transferium, komen 2000 plaatsen voor betaald parkeren, zowel in een garage als onder de gebouwen. De bewoners van Deuteren en de werkgroep Deuteren vrezen toename van de parkeerdruk op hun buurt. Ze zijn ook bang dat de Randweg door de polder, die aansluit op de Vlijmenseweg, niet op tijd klaar is. ‘Zonder die randweg is het ziekenhuis niet levensvatbaar’, aldus Wim Matser projectdirecteur.
Het ziekenhuis dat feitelijk, verouderde vestigingen in Boxtel Zaltbommel, het Carolus en het Groot, en het Alexander vervangt, krijgt 770 bedden, 220 specialisten en 22 operatiekamers. Er is ook nog ook een kapel/stiltecentrum annex museum op het terrein voorzien. De bewoners, die vroegen om ruimten te kunnen huren, kunnen straks –buiten de kantooruren - van zwembad, sportzaal en/of gebruik maken.

De nieuwbouw gezien vanaf de Vlijmense weg. Rechts het oude Willem Alexander dat blijft staan voor diensten zoals keuken. Technische Dienst en stafbureau. 

foto © paul kriele, 13 december 2004.
 

Nieuwbouw was noodzakelijk, aldus Matser, vanwege de verouderde gebouwen, de onbereikbaarheid van de binnenstad en de veranderende zorgvraag, die door de vergrijzing en behoeften complexer wordt en zich medisch\technisch sterk ontwikkelt. 
---------------------
aanvullende tekst van dinsdag 14 december 2004: 
Kenniscentrum voor specialisten! Milieuaspect, parkeren, veiligheidsnormen, geen binnenstadsvoorzieningen meer, wel mobiele units.
Het bureau EGM heeft voor de specialisten ook een kenniscentrum ontworpen. Dat is een high tech-afdeling waar alle specialisten met ‘de hele wereld’ kunnen communiceren, zoals architect Mario Hendrikx het in zijn speels en soms met humor doorspekte toelichting vertelde.
Een kenniscentrum is dan wel niet uniek, want de meeste Akademische ziekenhuizen werken hier mee, maar het speelt in op de toekomst waarin het DBC [Diagnostisch Behandeling Combnatie ] centraal komt te staan M.a.w. met behulp van een eigen code krijgen de thuiszorg, huisartsen en specialisten toegang tot een databank waarin de persoonlijke gegevens van patiënten zijn opgenomen. Het is dus afgelopen met de rompslomp, zoekraken en de veroudering van de papieren patiënten dossiers, die vaak niet of niet op tijd bij de plaats waar ze nodig kunnen zijn, aankomen.
De werkwijze vanuit dit kenniscentrum betekent een hele omslag binnen de toch al individuele specialistencultuur!. Maar de voorzitter van de Medische Staf lichtte daarop toe dat het merendeel van de specialisten de akkoord zijn gegaan met deze werkwijze en opzet.
parkeren
Mario Hendrikx de senior architect en de woordvoerder van de infoavond, wist soms ook te relativeren en de min of meer kritische opmerkingen te leiden naar een positieve of soms bevestigende stellingname.
Vooral speelde dit ten aanzien van het parkeeraanbod of juist tekort van parkeerplaatsen rondom het ziekenhuis. Die autostromen kunnen wel eens een extra druk geven op de woonwijk, zo vrezen de omwonenden. Maar Hendrikx, die antwoordde dat de parkeervoorziening - ook door de gemeente - als voldoende wordt bevonden, liet het aan de techniek over of latere een ondergrondse parkeergarage nodig is.
Milieu aspect
Ook op de vraag om meer milieuvriendelijke aanzien van de zijde aan de Gement kreeg enige bijval en wordt als studie meegenomen zo was zijn tactvolle reactie op de suggestie om die stenen of glazen wanden met klimop te laten begroeien, wat overigens nog al om onderhoud vraagt… Hendrikx ziet meer in een met lamellen afgedekte glazen pui. Hierdoor kan enerzijds de zon worden geweerd en anderzijds blijft het weidse uitzicht op de Gement open. Maar ook dit aspect is nog in studie. Wel zal voor rode baksteen worden gekozen, mogelijk in beveiligde panelen.
Over de infrastructuur is de bouwcommissie van EGM nog niet helemaal uit. Bijv. de aanleg van fietspaden rond het ziekenhuis of binnen door zijn nog in studie.
bewonersraadpleging
Hendriks liet wel doorschemeren dat ie voor diverse aspecten contact gaat zoeken met de woonomgeving Dat is een van de effect van deze infoavond, waar vanuit de zaal diverse opmerkingen werden geplaatst. Maar voorlopig concentreren we ons op de nieuwbouw.
Dat was ook een reactie op de suggestie de bestaande opleidingslokalen [barakken] en de oude pastorie, gelegen bij het kruispunt Deutersestraat /Vlijmenseweg als buffer te gaan gebruiken voor bepaalde voorzieningen.
De stichting werkgroep Deuteren, die volgens een andere bewoner niet representatief is voor de gehele wijk, was erg ingenomen met het behoud van het oude fietspad achter het Willem Alexander dat een historische verbinding vormt vanuit Waalwijk via oud-Deuteren met De Reut .

Geen binnenstadsvoorzieningen meer
Door de nieuwbouw verdwijnen alle bestaande ziekenhuizen. Alleen Boxtel en Zaltbommel behouden een polikliniekfunctie.
De ontwikkeling binnen de gezondheidszorg neigt niet meer naar de opzet van satellietziekenhuizen. Dat is een argument dat er in de binnenstad noch een EHBO- nog andere medische [poli-]post zal komen. ‘De nieuwbouw vergt een enorme investering. Geld voor dit soort vernieuwing en de uitgaven voor de moderne technologie kun je maar een keer uitgeven,’ aldus Simon Brada. Bovendien raakt de binnenstad steeds meer verstopt. Dat maakt dat voor een volumineus ziekenhuis met alle onderzoeksafdeling en specialismen op een locatie is gekozen.
De suikerbus of mobiele trombosedienst
Brada speelde wel - voorzichtig – in op een andere ontwikkeling:, die van de mobiele medische units. De patient komt dan –voor bepaalde zorg- niet meer naar het ziekenhuis maar andersom. Bijv. de diabetesbus [de suikerbus] of een trombose bus rijdt dan naar druk bevolkte gebieden of bij huisartsenpost, waar vraag naar deze hulp bestaat.
Veiligheid
In antwoord op het aspect veiligheid, waar tegenwoordig bij nieuwbouw [zwervers en drugsverslaafden] rekening mee gehouden moet worden, reageerde Hendrikx dat door gebruik van veel kleuren en licht bij de onderdoorgangen, parkeerplaatsen en bij de fietspaden het veiligheidsgevoel moet bevorderen. © paul kriele, 14 december 2004.


Terug naar boven