4 Brabantse steden pleiten voor versterking positie+samenwerking

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-01-2015 Maandag 12 januari 2015 hebben de burgemeesters van Tilburg, Helmond, Eindhoven Breda en ’s-Hertogenbosch een Memorandum aangebonden aan de CvdKoning Wim van de Donk. In dat memorandum pleiten de burgemeesters voor 
meer stedelijkheid, meer agglomeratiekracht en een sterker stedelijk netwerk in Brabant.

In de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten vragen zij om een krachtige paragraaf in het nieuwe coalitieakkoord. Het Memorandum wordt nu ingebracht met het oog op de aanstaande Statenverkiezingen.

Centrale boodschap in dat memorandum is: 
1. Voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van Brabant zijn sterke steden in sterke regio’s essentieel, met elkaar en met het landelijk gebied.

2. De Brabantse steden ontberen massa om internationaal te kunnen concurreren. De Brabantse steden zijn in vele opzichten complementair aan elkaar. Wat nodig is, zijn samenwerking onderling, zijn gerichte en samenhangende inspanningen en investeringen.

3. Dit betekent het op een hoger niveau brengen van bovenregionale functies in de centrumgebieden, het beter onderling verbinden van de economische, culturele en sociale “sleutel locaties”, het beter en slimmer gebruik maken en binden van kennis en kunde in Brabant, en het laten zien dat we in Brabant met technische en sociale innovaties allerlei
maatschappelijke vraagstukken kunnen oplossen.