Provincies vragen om meer restauratiesubsidie rijksmonumenten

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-06-2016 | Gewijzigd op: 28-06-2016
De provincie Noord-Brabant gaat met de andere provincies bij het Rijk om meer geld voor restauraties van rijksmonumenten vragen. Voor Brabant gaat het onder meer om de Sint Jan:  €10 miljoen en voor het gerechtsgebouw op de Spinhuiswal, ook  € 10 miljoen en de Grote kerk in  Breda.
Tezamen gaat het in het land om 36 grote beeld bepalende monumenten waarvoor- tezamen- € 262 miljoen nodig is. Dat kunnen de provincies zelf niet meer opbrengen, zo meldt de NRC [27062016].
 
-Links: De St Jan verkeert ahw continu in restauratie.
Foto van de stellage voor Marc Bolsius, die
foto's maakte van de restauratie van het orgel.

-Onder: Het Gerechtsgebouw, daterend van 1919.

-Rechts onder: Het oorspronkelijke Gerechtsgebouw  van 1919, dat in1944 door brand deels werd vernield en in 1950/ 1951 heropgericht werd.


foto's  © paul kriele, 13 oktober 2014 [l.] 
en 24 september 2015 en archief foto [l-onder].