Provincie steunt drie culturele instellingen

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-04-2020 | Gewijzigd op: 16-04-2020
Drie instellingen ontvangen tezamen €100.000 van de provincie. Het gaat om het woonexperiment Minitopia, die kleine houten makkelijk te bouwen huisjes in de stad heeft neergezet. Dat is o.a. gebeurd aan de  Poeldonk op de Meerendonk. Minitopia besteedt het geld aan een mobiele galerie en publicatie.
-Monique Broekman, die verhalen naar boven haalt en ook daarover personen portretteert, krijgt financiële steun voor haar project 'Dat wat blijft'.
Onder die noemer vertellen bewoners  en ondernemers langs de Zuid-Willemsvaart hun verhaal over het kanaal.
-Dan is er ook nog de stichting Weeshuisjes van Imke Dillen: Zij faciliteert  mensen in de stad in het ontfermen over een verweesd huisje/s in hun eigen leefomgeving. Op een levendige manier activeert zij de zelfwerkzaamheid van omwonenden, lokale ondernemers en andere betrokkenen.  Daarmee organiseert zij bijv. het gedeeld gebruik van de Bossche Brugwachtershuisjes. Als curator werkt zij voor de culturele en maatschappelijke initiatieven die terplekke ontstaan.