Stadspenning van ís-Hertogenbosch voor Commissaris Wim van de Donk

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-09-2020 | Gewijzigd op: 14-09-2020
Stadspenning van ’s-Hertogenbosch voor Commissaris Wim van de Donk
......
Burgemeester Jack Mikkers toont de bij de stadspenning behorende oorkonde.
foto © henk van esch, 12 september 2020.

Burgemeester Jack Mikkers heeft zaterdagavond 12 september 2020 in het Congrescentrum 1931 namens het stadsbestuur aan de vertrekkend Commissaris der Koning Wim van de Donk de stadspenning uitgereikt. Dat gebeurde na de voorstelling van The Funniest Festival Ever [Brabants humorfestival]. Daar was ook Van der Donks laatste representatieve optreden.

Commissaris van de Koning Wim van de Donk treedt formeel per 1 oktober 2020 terug. Van de Donk is sinds 2009 commissaris van de Koningin en na de troonwisseling - april 2013 - commissaris van de Koning. Daarmee heeft hij zich – leidinggevend aan het dagelijks bestuur van de provincie Noord-Brabant met als hoofdzetel ’s-Hertogenbosch - ruim 11 jaar ingespannen voor de belangen van de provincie Noord-Brabant in zijn algemeenheid en voor de Brabantse hoofdstad.

Betrokken bij lokale evenementen Van de Donk is buitengewoon betrokken geweest bij ’s-Hertogenbosch: zijn rijkgeschakeerde talenten zagen het Bossche gemeentebestuur en de Bossche maatschappelijke organisaties terug bij vreugdevolle lokale momenten, maar ook bij zorgen. Als voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten had hij oor en oog voor de (sociaal-)economische en culturele ontwikkeling van onze stad. Door zijn (dossier)kennis, zijn verfijnde manier van verbinden en communiceren en zijn netwerk (provinciaal en nationaal) heeft Van de Donk vóór en achter de schermen op uiteenlopende terreinen veel voor de Brabantse hoofdstad betekend.
In woord en gebaar is Van de Donk een warm pleitbezorger geweest van onze stad en heeft hij er vaak voor gezorgd dat positieve elementen van het imago van ’s-Hertogenbosch gepositioneerd werden.
Concreet heeft zijn inzet en betrokkenheid voor ’s-Hertogenbosch zich geuit in onder meer de dossiers ontwikkeling en realisatie universitair centrum JADS, Agrifood Capital, de Brabantse samenwerking en acquisitie tot Culturele hoofdstad van Europa 2018 en het nationaal evenement Jeroen Bosch Jaar 2016.
Betrokken bij aan de stad gelieerde organisaties Van de Donk is ambassadeur voor ’s-Hertogenbosch. Zijn inzet en betrokkenheid bij de aan ’s-Hertogenbosch gelieerde organisaties waaronder het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, het Prinses Christina Concours, de stichting Nederlandse Kunst- & Antiekbeurs, ’s-Hertogenbosch, de stichting Mattheus Passion, Theaterfestival Boulevard, Capella Brabant, stichting Thomas More, stichting Volkskerstzang, Capella Pratensis en de stichting Open Joodse Huizen Noordoost-Brabant, Vught en ’s-Hertogenbosch geven hier blijk van.
Gaf impuls aan BrabantStad Zijn gedrevenheid rond de positionering van Brabant en zijn hoofdstad buiten de provincie – met name in Den Haag - worden geroemd. Zo is door hem het samenwerkingsverband BrabantStad een stevige impuls gegeven, waarbij de provincie Brabant en de steden Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Breda, Helmond en Tilburg een kwaliteitsimpuls hebben gegeven aan het grootstedelijk woon-, werk- en leefklimaat. Ook op het gebied van het sociaal, cultureel en kerkelijk leven wist Van de Donk zijn bijdrage te leveren en waar mogelijk te ondersteunen. Dat gebeurde vanuit een ‘dominante bescheidenheid’, met oprechte betrokkenheid, een bemoedigende en inspirerende houding en waar nodig stille diplomatie. Het is mede aan zijn bemiddeling te danken dat ’s-Hertogenbosch kon participeren in uiteenlopende landelijke evenementen en koninklijke bezoeken. Van Wim van de Donk kan gezegd worden dat hij zich breed en gedurende lange tijd heeft ingespannen voor de stad ’s-Hertogenbosch.
Zijn plichtsvervulling en het totaal van zijn verdiensten vormen aanleiding de scheidend commissaris van de Koning bij gelegenheid van zijn afscheid te eren door hem de stadspenning van ’s-Hertogenbosch toe te kennen.
 
......
......
......

De op het festival aansluitende -besloten- ceremonie werd gepresenteerd door Theo Verbruggen. In een intermezzo traden  Kirsten V en Eelke Vierveijzer van de Koningstheater Akademie op met een door Jan Beuving gecomponeerd lied dat door Erik Vlasblom op muziek was gezet. Dat gebeurde onder meer in een, toepasselijk bij het festival,  humoristische setting.
Zij bezongen Van de Donk als 'de steunpilaar van Den Bosch, dat hij de hoeder van de stad mag blijven'.
foto's © henk van esch, 12 september 2020. 

Terug naar boven