Extra subsidie voor vier -Bossche - culturele instellingen

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-05-2021 | Gewijzigd op: 27-05-2021

Vier Bossche culturele organisaties krijgen door besluit Gedeputeerde Staten (GS) toch nog een meerjarige provinciale subsidie. Het betreft Cappella Pratensis, Academie voor Beeldvorming (Makershuis), Minoux en Willem Twee. De toekenning gebeurt  volgens de subsidieregeling Professionele Kunsten 2021-2024 binnen de brede subsidieregeling ‘Hedendaagse cultuur Brabant’.Het heeft geen consequenties voor andere geldverstrekkers. 

Aan het besluit van GS liggen de beoordelingen van een nieuwe Adviescommissie Professionele Kunsten 2021 ten grondslag. Deze commissie is op 23 februari van dit jaar door de provincie ingesteld. Het is een gevolg op advies van de Hoor- en Adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten (HAC) [januari 2021] dat kritiek uitte op de procedure van de 1ste Adviescommissie.
Het geeft nu ook duidelijkheid aan de 68 aanvragers van een provinciale subsidie. Veertien instellingen zijn alsnog hoog geëindigd om voor subsidie in aanmerking te komen. Het gaat om een bedrag van tesamen  € 3,6 miljoen [periode 2021-2024].