Start werkzaamheden CdK Wim van de Donk

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-10-2009 | Gewijzigd op: 02-10-2009
   
  Opvolger van Hanja Maij-Weggen: de nieuwe Commissaris der Koningin Wim van de Donk [*Veghel, 1962].

Wim van de Donk werd op donderdag 1 oktober 2009 als nieuwe  Commissaris der Koningin in Noord-Brabant tijdens een bijzondere Statenvergadering in het provinciehuis geïnstalleerd. De Veghelnaar wordt daarmee de 17e commissaris van de provincie. De installatie, die om 19.30 uur in de Statenzaal begint, is rechtstreeks te volgen via internet op www.brabant.nl/PSlive.

De nieuwe commissaris is lid van het CDA, 47 jaar, geboren in Veghel, gehuwd en vader van twee dochters. Hij was in 2007 informateur bij de provincie en leidde de onderhandelingen over het bestuursakkoord “Vertrouwen in Brabant”.
Van de Donk was sinds 2004 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR, waar hij sinds 2003 lid van is. Daarnaast was de heer Van de Donk hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Ook was Van de Donk lid van de Commissie Toekomst Provincies (de Commissie Geelhoed), lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur en vice-voorzitter van de Vereniging voor Bestuurskunde.

Afgelopen dinsdag, 29 september 2009 werd de nieuwe commissaris in een besloten bijeenkomst beëdigd door de Koningin. Een commissaris van de Koningin wordt benoemd voor een ambtstermijn van zes jaar.

Inauguratie van Wim van de Donk
“Besturen laat zich in essentie definiëren als het dienen van de bedoeling en de waardigheid van de mens. Van alle mensen, van heel de mens, van het algemeen belang en het gemeenschappelijke welzijn.” Met deze woorden heeft
dr W.B.H.J. van de Donk tijdens een bijzondere vergadering van Provinciale Staten zijn functie als commissaris van de koningin in Noord-Brabant aanvaard.

Wim van de Donk werd op 1 oktober geïnstalleerd als 17e commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Hij volgt daarmee Hanja Maij-Weggen op die per diezelfde datum met pensioen ging.

In zijn maidenspeech als 17 e CdK benadrukte Van de Donk er te willen zijn voor alle Brabanders. Hij kondigde een “breed gesprek over het Brabant dat wij willen realiseren” aan in “een tijd waarin het onvermijdelijk is de Brabantse droom opnieuw te monteren”. Volgens de nieuwe commissaris is besturen een vorm van wat men in Tilburg noemt “twernen; het stevig in elkaar draaien van afzonderlijke draden tot één hele sterke draad. Daadkrachtig besturen vereist vooral draadkrachtig besturen, en dus een hechte samenwerking tussen bestuurders, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers”, zo schetste Van de Donk zijn visie op zijn rol als nieuwe commissaris van Noord-Brabant.

Tijdens de bijzondere Statenvergadering overhandigde vice-voorzitter Wim Thuis de nieuwe commissaris de voorzittershamer van Provinciale Staten. Hij refereerde daarbij aan de passie voor het openbaar bestuur die Van de Donk op velerlei manieren en in verschillende functies heeft uitgedragen. “Uw passie voor de publieke zaak, uw sterke verbondenheid met Brabant, hebben u deze stap laten zetten van de wetenschap naar de publieke schijnwerpers van politiek en openbaar bestuur,” zo zei Thuis. Hij benadrukte dat alle fracties in Provinciale Staten het volste vertrouwen in hun nieuwe voorzitter hebben uitgesproken en verwees daarbij ook naar de vele honderden tips die de Brabanders hebben mee gegeven in de profielschets van de nieuwe commissaris.

Plaatsvervangend commissaris van de koningin Paul Rüpp overhandigde de nieuwe commissaris de voorzittershamer van het college van Gedeputeerde Staten. Hij trok de vergelijking tussen de nieuwe commissaris en een van de grondleggers van het huidige Manhattan, Adriaen van der Donck, in de 17e eeuw geboren in Breda. Van der Donck maakte van de kolonie die door de West Indische Compagnie werd bestuurd een tolerante samenleving met vrijheid van godsdienst en een democratisch en gelegitimeerd bestuur met autonome bevoegdheden, gegeven door het volk. “Ook de nieuwe commissaris van de Koningin is een persoon die weet te binden en te verbinden,” trok Rüpp de parallel met Van de Donk’s naamgenoot vierhonderd jaar geleden.


Terug naar boven