Meer kortingen: Een kwart ontslagen bij Provincie

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-10-2009 | Gewijzigd op: 22-10-2009
Donkere wolken hangen de komende jaren boven het Provinciehuis. Vanmiddag - woensdag 21 oktober 2009 - gaf de nieuwe Commissaris der Koningin Wim van de Donk een toelichting bij de ontwerpbegroting.

foto © paul kriele,  4 september 2009.

Door grote kortingen, lagere rentes en bezuiniginge van het kabinet, wordt de Provincie gedwongen werk uit te besteden en efficiënter te gaan werken. Gedeputeerde Essed stelt, aldus de Provinciesite, dat de eigen organisatie kritisch tegen het licht zal worden gehouden. Dat houdt een geleidelijke vermindering in van arbeidsplaatsen.  De NRC rekent op eenkwart, ofwel 340 van de 1340 arbeidsplaatsen minder.

Uit de ontwerpbegroting van GS [oktober 2009] blijkt:
Dat de provincie werkt met een exploitatieomvang van € 1,1 miljard. Daarvan staan onder druk
de uitkeringen Provinciefonds: dat was 125 miljoen wordt gekort met 40 miljoen
Deeluitkeringen Rijk: was 400 miljoen, wordt gekort met  40 miljoen. Maar nieuwe bezuinigingen door het Kabinet [Miljoenennota] volgen nog.
Opheffing Provinciale Motorrijtuigenbelasting. Dat was  € 210 miljoen.
Dalende rente-ontwikkeling.
De revenuën van Essent mogen volgens GS niet gebruikt worden om tekorten te dekken. Dus dat is geen optie.

Doordat de meerjarenbegroting onder druk komt te staan zijn ombuigingen op den duur onontkoombaar. aldus een toelichting van gedeputeerde [Bestuur en Middelen] Thoon Essed. 

'De provincie bljjft projecten aanpakken waar gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in investeren Maar niet alles kan meer'.' zegt de nieuwe commissaris Wim van de Donk. 'Iets nieuws aanpakken betekent elders dingen schrappen.'

Bij de algemene beschouwingen [23 oktober 2009] zal meer klaarheid worden gebracht in de  maatregelen die de provincie gaat nemen. Op 20 november 2009 is afsluitende begrotingsvaststelling.