Tevreden en ontevreden provincieambtenaren

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-02-2010
De ambtenaren in het provinciehuis hebben het meeste kritiek, of zijn het minst tevreden over:
de resultaatgerichtheid van het bestuur, de manier waarop de organisatie wordt bestuurd en de mogelijkheid van loopbaanontwikkeling.
Het meest tevreden, ofwel het beste scoren de aspecten: salaris, de relaties met de collega's, de sfeer op de werkplek en  de inhoud en hoeveelheid van het werk.
In het algemeen gaat het tevredenheidpercentage met 0,4 punt omhoog van 7,2 in 2008 naar 7,6 in 2009.*
Dat bleek uit de enquête die het provinciebestuur elk jaar [dit keer 2008] onder het personeel houdt.
Ouderen [boven de 60] zijn over het algemeen meer tevreden dan de jongeren en vrouwen ook meer dan de mannen.

*Het provincieblad PIB meldt overigens de jaren resp. 2007 en 2008...