Bezuinigingen: Provincie moet efficiŽnter+ krimpen

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-03-2010 | Gewijzigd op: 31-03-2010
Er hangen donkere wolken boven het Provinciehuis door  te verwachten bezuinigingen van € 50 mogeijk € 100 miljoen.

Het scheelt al dat een geplande nieuwbouw van een lage vleugel niet doorgaat.


foto © paul kriele, 4 september 2009.

Door de naderende bezuinigingen en de discussie over de rol/taken gaat de provincie enerzijds krimpen en anderzijds organisatorisch efficiënter en gerichter werken. De bezetting gaat terug met 25%, wat betekent dat er van de 1350 arbeidsplaatsen er 1000 over blijven.
De provinciale hoofdtaken liggen op het ruimtelijk en het economisch vlak. Krimpen betekent enerzijds dat taken intensiever gaan gebeuren, buiten het feit dat andere taken worden afgebouwd, aldus Gedeputeerde Staten die op 20 april aan Provinciale Staten haar voorstel doet.
In de toekomst wordt die taakstelling toegespitst op het sterker maken van het - Brabantse - omgevingsbeleid, zoals dat in ambtelijke kringen heet, ofwel efficiënter, effectiever en integraler. [..] ‘De provincie neemt meer verantwoording voor een regionaal omgevingsbeleid, dat gericht is op een aantrekkelijk en goed leefklimaat.’

De provincie verwacht dat de bezuinigingen vanaf  50 tot mogelijk 100 miljoen per jaar [vanaf 2015] gaan belopen. Daarover zijn de bureauhoofden geïnformeerd en gevraagd op de mogelijke kortingen hun beleid en strategie af te stemmen.

Daarnaast speelt een herindeling van de kantoren in de toren en in de laagbouw. De werknemers/neemsters krijgen nieuwe flexibele werkplekken zoals dat ook al in 2004 in het nieuwe Stadskantoor werd doorgevoerd.
‘Deze efficiëntere indeling maakt de nieuwe manier van werker mogelijk, waardoor een geplande vernieuwing van de 15 jaar oude vleugel kan komen te vervallen,' zegt projectleider Jan van Schijndel, die spreekt van ‘..duurzame soberder en doelmatiger kantoren’. De kosten van die aanpak, die vanaf mei 2011 is voorzien, komen uit het eigen bestaand budget.