Roep vanuit provincie om minder bezuinigingen Rijk

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-04-2010 De Brabander wordt door het Rijk ongelijk behandeld. Dat constateert Provinciale Staten, die met bewijzen komt. Daarom dient zij via het Provinciebestuur een dringende wens in dat het Rijk minder bezuinigingen toepast op Noord-Brabant.

Brabanders betalen wel even veel belasting en btw als elke andere Nederlander, maar zij zien er minder voor terug. Per inwoner van de Randstad is de Rijksuitkering € 1900 tegenover een Brabander die  € 1200 ontvangt.

Aanleiding om dat verzoek in te dienen was het advies [in de aanloop naar die bezuinigingen] van het Interprovinciaal Overleg [IPO] dat provincies zich meer met kerntaken moeten inlaten.