Provincie stopt papieren [personeels-]informatie

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-12-2010 | Gewijzigd op: 21-12-2010
De communicatieafdeling van de Provincie schakelt voor informatie over de provincie tbv het  personeel en de Brabanders over van papieren naar digitale informatie.

foto © paul kriele, 4 september 2009.

Vanaf het nieuwe jaar stop de Provincie met haar papiren informaties. De magazines voor personeel en Brabanders, zoals PiB, Brabant Magazine en Provincie in de buurt [achterpagina van 'de krant'] gaan digitaal. De reden van de rigoreuze ommezwaai is tweeërlei: bezuiniging en het oppakken van nieuwe vormen van interactieve communicatiemiddelen. Dat interactieve brengt met zich mee dat de opzet meer neigt naar een platform, terwijl de publicaties voorheen een richtingsverkeer betrof. 
De website van de Provincie neemt de papieren magazines over.
In het inmiddels verdwenen Brabant Magazine zei Commissaris der Koningin Wim van de Donk al: “We moeten nu aanhaken bij de ‘upcoming markets’. Als we afwachten, missen we de boot.” 

Ook de digitale informatiezuilen bij de ingang van het provinciehuis zijn al een voorbode van de eigentijdse aanpak.