Provincie investeert 60 miljoen in herbestemming kastelen+fabrieken

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-12-2011 De provincie wil leeggekomen fabrieken en verlaten kastelen en kazernes bewaren als erfgoedcomplex en die gebouwen met subsidie een nieuwe functie geven. Daartoe is ruim € 60 miljoen gereserveerd waarmee onderzoek gaat gebeuren naar een herbestemming. Alle fracties in Provinciale Staten gingen akkoord behalve Groen Links.

De voormalige marechausseekazerne aan de Vughterweg kreeg de herbestemming van advocatenkantoor.
foto's © gerard monté [l.] en paul kriele.,
Dit 'kasteel' heeft nog steeds een woon/kantoorfunctie, een bestemming waarvoor het ook gebouwd werd.
Nieuwe functies van dit soort historisch erfgoed moeten wel aansluiten bij een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat, staat in de nota. Er dient ook een ondernemersplan aan de verbouwing en/of renovatie vooraf te gaan, waaruit blijkt dat een gebouw in een nieuwe functie zelfstandig kan voortbestaan.