Woningbouw provincie door crisis in diep dal

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-05-2012 De provincie formuleert in een persbericht  over de woningbouw [die in 2011 het laagste was] postief. Er zouden vorig jaar  in de provincie  9.850 woningen zijn opgeleverd, 16% meer dan in 2010. Deze toename hangt deels samen met provinciale stimuleringsmaatregelen. Mede hierdoor zijn – vooral in 2010 – nog de nodige woningbouwprojecten van start gegaan. Deze woningen komen in 2011 en 2012 op de markt. Op 1 januari 2012 telde Brabant 1.042.300 woningen.

Maar... Door de crisis  daalt de woningbouw van 12.000 woningen in 2009 naar  7.200  in 2010.  Dankzij Rijks en provinciale en gemeentelijke stimuleringsmaatregelen werden er in de loop van 2010 wel weer meer woningen in aanbouw genomen, waardoor de woningvoorraad in 2011 op 8.850 woningen  en in 2012, naar verwachting iets meer dan 8.000 woningen zal uitmonden.
 
In 2011 is het aantal in aanbouw genomen woningen echter weer fors teruggevallen, tot kwartaalniveaus die tot de laagste behoren sinds het begin van de kredietcrisis. Het aantal nieuwe initiatieven voor woningbouwprojecten stagneert, zowel in de huur- als de koopsector.
Verwacht wordt dat het aantal in aanbouw genomen woningen zich de eerstkomende tijd blijft bewegen rond de (lagere) kwartaalniveaus van 2011. Waarmee ook de op te leveren nieuwbouw en de groei van de woningvoorraad – na de kortstondige (lichte) opleving in 2011 en 2012 – zal terugvallen.
Een eerste inschatting komt uit op een groei van de woningvoorraad in 2013 van zo’n 5.500 à 6.000 woningen, vergelijkbaar met het ‘diepterecord’ uit 2003.