Provincie houdt Brabants Orkest staande...maar wel samenwerken !

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-05-2012 Dankzij een ruimte in de begroting [2012-2015] wil de provincie voor 60 miljoen investeren o.a. in het Brabants Orkest en in een voordelig Openbaar Vervoer reisdocument voor 16  en 17-jarigen.
Die en nog twee voorstellen o.a. voor natuurbescherming  en de vrijetijdseconomie, staan in de Voorjaarsnota die Provinciale Staten op 22 juni 2012 ter behandeling voorgelegd krijgt.  Onder het motto 'Slim en gericht blijven investeren in Brabant' zijn die voorstellen samengevat .. 'ondanks de Rijksbezuinigingen,' verklaart een persbericht. De clausule bij de financiering van het Brabants Orkest -jaarlijks tot 2016  € 2 miljoen] is wel dat zij met het Limburgs Symfonie Orkest nauwer gaat samenwerken.

Ruud van Heugten, gedeputeerde Financiën: “Door vaker te kiezen voor participaties of investeringen die weer terugverdiend kunnen worden, in plaats van voor eenmalige subsidies, kan de provincie haar geld effectiever en langer inzetten. Zo organiseren we de benodigde slagkracht en kunnen we met meerdere partijen gezamenlijk blijven investeren in Brabant.”