Elke Brabantse gemeente een benkske

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-12-2012 Op 5 december 2012 ging de actie van start om in elke Brabantse gemeente een benkske te plaatsen. Commissaris der Koningin Wim van de Donk nam van Joost Eijkens van het Tilburgse reïntegratiebedrijf Cardan het 'eerste'  exemplaar in ontvangst. De bedoeling is dat bewoners zelf zo'n benkske maken en plaatsen. Den Bosch heeft zeker al een twintigtal benkskes staan.
De bankjes worden gemaakt  in een -Tilburgse- sociale werkplaats. Een deel van de opbrengst gaat naar 'Leergeld Nederland,' een fonds voor kinderen uit minder kansrijke gezinnen voor deelname aan sport en/of muziekles.

Het 998ste benkske dat staat bij het bedrijfsrestaurant van de provincieflat.