Nieuwe Provinciesecretaris Annemie Burger

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-10-2013 Met ingang van 1 januari 2014 is Annemie Burger door het college van Gedeputeerde Staten benoemd tot de nieuwe provinciesecretaris [functie algemeen directeur] van de provincie Noord-Brabant.
Burger is momenteel directeur-generaal Natuur en Regio bij het ministerie van EZ. Zij volgt drs. W.-Wil- Rutten op die met pensioen gaat. Rutte was voor zijn tijd als secretaris  o.a. gemeentesecretaris van Maastricht.

Annemie  Burger wordt per 1 januari 2014
de nieuwe secretaris van de provincie.

Annemie Burger studeerde cultuurtechniek in Wageningen en trad na afronding daarvan in dienst bij het ministerie van LNV, waar zij vervolgens tussen 1996-1999, als directeur Regio Zuid, intensief met Brabant kennis maakte.

Nadien was zij onder meer directeur Landbouw, directeur-generaal bij LNV en nadien bij het ministerie van EZ. Als directeur-generaal Natuur en Regio beheerde zij de portefeuille natuur, biodiversiteit, regionaal ruimtelijk-economisch beleid en de Europese structuurfondsen. Daaronder valt ook de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies.