Drie vervoerders kandidaat voor busvervoer in provincie

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-10-2013 | Gewijzigd op: 26-10-2013
Drie vervoerders staan kandidaat om de concessie te krijgen voor de busdiensten in de provincie vanaf 1-1-2015: Arriva Personenvervoer Nederland BV [dochter Deutsche Bahn], Syntus BV [dochter van het Franse Keolis] en Veolia Transport Brabant BV [voorheen BBA nu: onderdeel van het Franse Transdev] hebben hun vervoersplan ingediend.

Vervoerders konden afzonderlijk inschrijven op de concessie voor West-Brabant  [8 jaar] ,of voor de concessie Oost-Brabant [10 jaar]. Veolia en Arriva deden dat voor beiden. Syntus alleen voor Oost-Brabant. 
Er is bewust voor gekozen om verschillende termijnen te hanteren. Hiermee wordt voorkomen dat de concessies tegelijkertijd aflopen en een volgende aanbesteding opnieuw voor twee omvangrijke gebieden in de markt wordt gezet. Op dit moment verzorgen Arriva en Veolia het busvervoer in Oost- en West-Brabant.
De komende maanden worden de ingediende biedingen door de provincie bestudeerd en met elkaar vergeleken.

Slecht benutte lijnen dreigen te verdwijnen
Doordat een van de uitgangspunten is, dat er zoveel mogelijk bussen worden ingezet op trajecten waar veel reizigers zijn, ligt het voor de hand dat op trajecten met weinig reizigers buslijnen dreigen te verdwijnen.