Udens Museum voor Religieuze Kunst naar Den Bosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-03-2009 | Gewijzigd op: 22-06-2009
Het klooster van de zusters Birgitinessen in Uden, waarvan een deel de collectie van het Bisschoppelijk Museum bevat. De gebouwen zijn eigendom van de zustercongregatie.

foto © bisdom 's-hertogenbosch.
 

Het Bossche bisdom wil het Museum voor Religieuze Kunst [MRK] in Uden naar Den Bosch halen. Dat is de conclusie na een studie van het BernsMuseumManagement. Dat geeft overigens twee adviezen: handhaving in Uden onder supervisie van het Noord-Brabants Museum, of verhuizing naar Den Bosch en uiteraard ook samenvoegen bij dat NbM.
In de aanloop naar een oplossing voor de financiële problemen van het  MRK was er een minderheid die het museum in Uden wilde handhaven. Zowel de commissie 'Houben' die de gemeente Uden adviseerde, als het Noordbrabants Museum zijn voor samenvoegen van het MRK met het NbM.
Alleen de commssie [Gerard] Rooijakkers x [Joep] Baartmans was voor een zelfstandig voortzetten in Uden.
Dat leidt zo, meent ook het bisdom, dat de uitslag op haar website publiceert, tot een exploitatietekort en mogelijk een structureel tekort, als er van de provincie geen subsidie meer komt.  In dat geval zou Uden jaarlijks twee maal zoveel subsidie moeten gaan verstrekken: van € 235.00 naar bijna een half miljoen euro.

Met die conclusie roept het bisdom de betrokken partijen op met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van het MRK.