Museum Uden: vraagt om extra geld

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-10-2009 | Gewijzigd op: 21-02-2010
Het Religieus Museum in Uden dat deels in gebouwen van de zusters Brigitinessen is gehuisvest, zit zonder geld en wil toch doorfunctioneren.

De gemeente Uden vraagt voor het Museum voor Religieuze Kunst [MRK] om direct €  225.000 en ook elke jaar zou er een exploitatiesubsidie op tafel moeten komen. De Provincie heeft eerder gezegd daarvoor geen extra middelen te willen vrijmaken. De gemeente Uden gaf zelf ook eerder aan niet zoveel geld te kunnen uitgeven.

In juni 2009 deed directeur Léon van Liebergen nog de toezegging dat het museum voor Uden blijft behouden. Later zou de directie nog aangeven op welke manier de financiering geregeld zou moeten worden. Met andere woorden: Liebergen moest de markt op om draagvlak te krijgen voor het voortbestaan. Dat financieringsplan is nu deels boven tafel gekomen.
Het RMU gaf gisteren ook kenbaar samenwerking met andere musea te willen aangaan.

Met het gevraagde geld wil het museum het management en de bedrijfsvoering versterken.

Op zich is er sinds enige maanden terug weinig veranderd: Juist die financiële basis was door de huur en de te geringe bijdrage van de gemeente Uden het hete hangijzer. De provincie wenste het museum niet extra te financieren.

*Noot
Dit Udens  museum is deels afhankelijk van het bisdom Den Bosch en van het Noordbrabants Museum,  waarvan het feitelijk een dochter is..