Partnership voor Udens Museum aldus Bedrijfsplan

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-11-2010
De gebouwen van de Zusters Brigitinessen in Uden waarvan een deel dient als Religieus  Museum.

Het Udens museum voor Religieuze Kunst heeft  eindelijk een bedrijfsplan gepresenteerd.
Om het behoud en met name om de locatie voor Uden te behouden, is de afgelopen jaren nogal veel te doen geweest. [zie artikelen hieronder.] Met name de subsidiëring kwam in de knel doordat de zusters niet alle gebouwen meer wensten af te staan. De provincie zag ook liever het Museum - terug - naar Den Bosch komen.
In het onlangs door Paul van Royen geproduceerde bedrijfsplan staat dat het museum meer aan p.r . moet gaan doen om beter bekend te geraken bij het publiek en samenwerking met partners moet zoeken om het museum meer [over-]levenskans geven. Volgens de bestuursleden staat nog steeds de eigen identiteit van het kleinschalige museum voorop.

zie ok de artikelen:  Museum vraagt om extra geld dd.  21 okotober 2009   en Museum blijft in Uden dd. 22 juni 2009.