Voorafgaand aan Paaswake: Paasvuur op de Parade

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-04-2014 | Gewijzigd op: 01-04-2014
Op initiatief van  het Beraad van Kerken ontsteekt  op zaterdag 19 april [19.15- 20.45 uur] vlak voor de Paaswake, leden van de Focolarebeweging uit Nieuwkuijk* een paasvuur op de Parade. Daarmee wil het Beraad haar doelstelling onderstrepen: bevordering van de eenheid en de  verbonden­heid tussen kerken en christenen. Iedereen is uitgenodigd ongeacht, kleur, ras of geloof.
De Bossche Taizégroep verzorgt de zang en de muziek.

Paaszaterdag: Paasvuur of Paaslicht
op de  Parade als teken van verbondenheid.

Het gezamenlijk ontsteken van licht is de getuigenis van de verbonden­heid.  Aan het Paaslicht kan de eigen Paas­kaars of lantaarn worden aangestoken en mee naar huis of kerk worden genomen.
Doel is het Paaslicht te delen met heel de stad, met de straat en dus ook met de dak- en thuislozen.
Vanuit Het Inloopschip komen leden van de Werkgroep ZinSpirit rondom het vuur meevieren. Zij zullen iets vertellen over hun werk, hun delen van vertrouwen met hen wier levens en dromen gebroken zijn. 
 
*Focolarebeweging