'Vuur op de Parade', een viering in de aanloop naar Pasen

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-04-2019 | Gewijzigd op: 20-04-2019
Op ‘Stille Zaterdag-‘avond 20 april 2019 werd door de gezamenlijk Bossche geloofsgemeenschappen, na overwegingen en zang, het Paasvuur ontstoken. Dat vuur werd na de ceremonie door de aanwezigen met een lantaarn op hun terugweg naar huis over de stad verspreid. Het thema van de Paasviering was ‘Vuur op de Parade’, waaraan deelnamen Erica Scheenstra, voorzitter van het Beraad van Kerken samen met ds Henk van Tilburg en ds Ruud Stiemer van de Protestante Kerk, pastor Franneke Hoeks van de San Salvatorgemeenschap, Tiny Freemann van de Gereformeerde Kerk, en Hans Kamstra van de Nieuwe Apostolische Kerk en mgr. Gerard de Korte bisschop van ’s-Hertogenbosch.
Ondersteuning gaven Mario van de Grient van de Focolare Beweging uit Nieuwkuijk en Ivo van Harmelen [technische ondersteuning].
..........................


‘Is de dood het laatste, komt er niets meer daarna?’, zo begon dominee Erica Scheenstra haar overweging op deze mooie lenteavond, waarbij zo’n 70-80 belangstellenden aanwezig waren. Op de achtergrond klonk het harde geroezemoes en de muziek van de café’s op de Parade.

‘Het is goed om samen te komen en te delen en elkaar verhalen te vertellen, vervolgde Scheenstra, die stellig zei dat dit geen aangelegenheid is alleen voor leden van de kerken. Maar voor iedereen omdat we de opdracht hebben samen te komen en te vieren. Straks kunt u met een lantaarn het paasvuur naar uw huis, kerk of kapel brengen zodat het vuur zich over de stad verspreidt.
 
-Rechts boven: Enkele bewoners van het
Inloopschip waren aanwezig om brood uit
te delen, een herinnering aan het Laatste
Avondmaal op Witte Donderdag.

-Rechts onder bisschop Gerard de
Korte steekt het Paradevuur aan. 

 
JK
...........
-Links boven en links: Muzikale ondersteuning gaven
dominee Henk van Tilburg piano, dominee Ruud Stiemer gitaar en onderaan Eefje Janssen zang. 


foto's © paul kriele, 20 april 2019.

Tussendoor klonken liederen van de Taizégroep over de duisternis en het licht. Eefje Janssen zong, aansluitend op de overweging van Scheenstra, ‘Inspiratie’. En Wim Klop zong ‘Niets voor niets’. Enkele bewoners van het Inloopschip uit de Hinthamerstraat deelden, zoals op die avond van Witte Donderdag brood uit. Bisschop De Korte bracht nog eens het verhaal van de Goede Week in beeld en sprak onder meer over de koning die binnengehaald werd. Maar deze koning was geen koning zoals wij hem kennen. Deze Jezus Christus is een koning van vrede en van dienstbaarheid. Op Paaszaterdag, Stille Zaterdag, herdenken wij de opstanding. Dat het leven sterker is dan de dood en dat God sterker is dan de dood,’ zo sprak De Korte, die daarop het vuur aanstak waaraan de aanwezigen leden van de diverse geloofsgemeenschappen er hun kaars of lantaarn aan ontstaken. Tot slot vertelde pastor Franneke Hoeks een vertelling uit de orthodoxe joodse [chassidische] gemeenschap. Foto’s Muzikale ondersteuning door dominee Henk van Tilburg piano en dominee Ruud Stiemer gitaar, Eefje Janssen, Marcel van der Maeden en Wim Klop zang. Mgr. Gerard de Korte steekt het ‘Vuur op de Parade’ aan, dat later door de aanwezigen met hun meegebrachte kaars of lantaarn mee naar huis of kerk genomen kan worden.
 
........


-Rechts: Bewoners van Het Inloopschip delen rood uit.
-Onder: dominee Erica Scheenstr en pastor Franneke
Hoeks [San Salvatorgemeenschap steken als eerste voor 
hun kerk of kapel het vuur aan waarna leden van de
aanwezige geloofsgemeenschappen hetzelfde doen. 


foto's © paul kriele, 20 april 2019.
..............................................................................................................

 


Terug naar boven