Zondag 12 juli: Oecumenische open luchtviering op terras Parade

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-07-2020 | Gewijzigd op: 13-07-2020
Bij de door het Beraad van  Kerken opgezette oecumenische dienst zondag 12 juli 2020 op de Parade werd  door een kleine 200 gelovigen bijgewoond. De dienst werd geleid door plebaan Vincent Blom, Dominee Erica Scheenstra en Franneke Hoeks van de San Salvatorgemeenschap. Het koor Melodiek olv Marcel van der Maeden van de Salvatorgemeenschap ondersteunde de dienst. 
......
Hierboven: Een van de voorgangers bij zijn lezing plebaan Vincent Blom.
Foto onder  links zittend: Franneke Hoeks van de Salvator
geloofsgemeeschap  en dominee Erica Scheenstra.

foto's © bernhard kuenen, 133 juli 2020. 
.............................Bericht van 6 juli 2020 Oecumenische open luchtdienst op de Parade
Het wordt een koffie-met-kerk moment voor de bezoekers. In de viering kijken we met nieuwe ogen naar de periode van corona, lockdown en onzekerheid.

Mensen vanuit de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen gaan voor in deze openluchtviering. Kinderen zijn van harte welkom, zij spelen een actieve rol in de viering. Het koor Melodiek van de San Salvatorgemeenschap, o.l.v. Marcel van der Maeden, zorgt voor de muzikale ondersteuning. Het Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch zet zich in om de eenheid en de verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen. Het organiseren van vieringen over de grenzen van de verschillende kerken heen is een van de activiteiten van het Beraad. www.beraadvankerkendenbosch.nl