Opnieuw actie vijf gemeenten tegen omleggen Betuwelijn

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-03-2018 | Gewijzigd op: 28-03-2018
Opnieuw actie van vijf gemeenten. Zaltbommel, Neerijnen, Maasdriel, Geldermalsen en 's-Hertogenbosch zijn tegen het omleggen van de goederenlijn via Gelderland en Brabant. Zij hebben hun zienswijze* ingediend bij het het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat [IenW]. Dat ministerie wil de goederenlijn vanaf Meteren via Geldermals en 's-Hertogenbiosch naar Boxtel leiden. Zij vinden dat de noodzaak voor een extra goederencorridor ontbreekt en dat de Betuwelijn de toename van treinen prima aan kan. Het gaat hen om  de toename van trillingen, geluid alsmede over de veiligheidsrisico's van goederentreinen.

*De vijf hebben de eerste gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken benut. Dat kan nog tot 26 april 2018.
 

Bericht van 27 juli 2017: Beter benutten van Betuwelijn 
Vijf gemeenten vragen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu [I&M] dringend om de Betuwelijn beter te benutten. De collegeleden van de vijf kwamen vandaag, 29 juni 2017 in Zaltbommel bijeen om actie te gaan voeren tegen het plan om het goederenvervoer over de Betuwelijn bij Meteren te doen aftakken richting Boxtel. 
De vijf vinden dat de Betuwelijn specifiek voor goederenvervoer is aangelegd en bovendien veiliger is dan de zuidelijke route. De vijf maken zich zorgen over de toename van geluid en trillingen als er meer goederentreinen over dat traject gaan rijden. Bericht van 21 juni 2017 : Vijf gemeenten in actie tegen  Hoogfrequent Spoor
Op de plannen van het Rijk om volgens het 'Programma Hoogfrequent Spoor' vanaf  een aftakking bij Meeteren goederentreinen via Zaltbommel en Den Bosch naar Boxtel te laten rijden komen vijf gemeenten, te weten  Den Bosch, Zaltbommel, Maasdriel, Neerijnen en Geldermalsen in verweer.
Deze aftakking is een alternatief van de Brabantroute via Tilburg en Eindhoven naar Venlo. De consequentie voor Brabant Oost is dat er  in deze regio meer treinen over het spoor gaan met o.a. gevaatlijke stoffen waardoor de overlast van geluid en trillingen toenemen.

De vijf gemeenten gaan op 28 juni 2017 in beraad om vervolgens gezamenlijk een standpunt in te nemen, dat ze per brief aan het Ministerie van I&M willen sturen.