Op traject Meeteren-Boxtel langzaam rijdende treinen

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-10-2018 | Gewijzigd op: 12-10-2018

Pro Rail heeft besloten op proef goederentreinen op het traject Meeteren-Boxtel tussen 23.00-7.00 uur langzamer te laten rijden.Dat betekent 40-50 km per uur ipv 100 km. Maar de omwonenden en ‘Goederentreinen Nee'zijn niet helemaal tevreden. Zij  willen ook minder treinen  en bouwkundige aanpassingen aan de woningen.

De maatregel volgt na het bezoek van staatsecretaris Stientje van Veldhoven aan Vught en Den Bosch waar ze omwonenden van de spoorlijn sprak. Wanneer de maatregel definitief wordt hangt af van het van kracht worden van de Spoorwegwet.


Bericht van 19 januaari 2018 Door minder goederentreinen minder hinder....
In een brief [dd.18012018] aan de Gemeenteraad melden B&W  over het project Hoog Frequentspoor,  inkl. de MilieuEffectRapportage [MER] dat er door de 'herroutering goederenvervoer' er minder geluidhinder wordt verwacht in vergelijking met de huidige situatie. Maar dat de toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen een zeker risico met zich brengt.
Meer trillingen en meer geluid,  dat blijft binnen de normen of zijn maatregelen niet doelmatig, zo stelt de brief.
En wat betreft de toename van vervoer gevaarlijke stoffen blijft e.e.a. binnen de geldende [wettelijke] normen.

Als 'locatie specifieke maatregelen' tegen het geluid noemt de brief:  vervangen van dwarsliggers door betonnen liggers, het aaabregen van raildempers, en het plaatsen van geluidsschermen. Tegen trillingen worden nog ondergrondse schermen geplaatst. Qua veiligheidsmaatregelen: Daar is nog geen duidelijkheid over.
Voor Orthen [dijklint] daar gaan de maatregelen terug naar een bestaande saneringsaanpak vanweg een te hoge geluidsbelasting aldaar. 
De gemeente blijft wel protesteren [indienen Zienswijze] omdat zij twijfelt aan nut en noodzaak van dure omleidingen.

69 goederentreinen per dag
In haar antwoord op een brief van Bosch Belang [dd.6-12-2017] staat te lezen dat het gaat maximaal 43 goederentreinen per dag die afgeleid worden van de Betuwelijn plus een autonome groei van  het goederenvervoer van 19 treinen per dag naar 26 stuks. Dus in totaal 69 goederen treinen per dag